Empowered mindset

Mindset is everything! Jag lever ett liv utifrån ett spirituellt perspektiv och en djup inre själslig kontakt är otroligt viktigt för mig.
Min intention, min energi och mina känslor tar stor plats i mitt liv, därför är det även otroligt viktigt att jag är medveten om hur dessa faktorer påverkar mitt liv. Det du känner och tänker hänger ihop och blir till slut ditt liv. Jag vill därför ge dig mina bästa tips och trix för hur du kan programmera om ditt mindset, skydda och rensa din energi samt läka dina trauman.

Mindset is everything! I live a life from a spiritual perspective and a deep inner spiritual contact is incredibly important to me.
My intention, my energy, and my emotions take up a lot of space in my life, so it is also incredibly important that I am aware of how these factors affect my life. What you feel and think is connected and eventually becomes your life. I, therefore, want to give you my best tips and tricks for how you can reprogram your mindset, protect and clear your energy and heal your traumas.

Att vara andlig & spirituell
Du behöver inte ta ansvar för någon annan än dig själv
11 saker som jag gör för att må bra
Mina bästa tips på enkel meditation!
Så här gör jag för att komma in i goda vanor!
Det är okej att leva ett liv som andra inte förstår!
När man inser saker med sig själv…
Saker du ofta säger/tänker om dig som bör uteslutas!
Välkomna smärtan lika mycket som du välkomnar glädjen
Jag är en högkänslig människa!
Prioriterar du din tid som du vill?
Jag har en sak att berätta…
Sluta be om ursäkt för att du inte är perfekt!
Alla känslor du känner är alltid kopplade till dig själv!
Ser du också 11 eller 22 – Vad betyder det?
Jag skriver ett brev till mig själv
Tillbaka från semestern & redo att släppa det förflutna!
Det här med att jobba med sig själv….
Sluta vara ett offer ta ansvar för skapandet av ditt egna liv!
Vilka alternativa behandlingar har jag gjort?