Det finns ingen konkurrens för det finns ingen som jag!

Det finns ingen som jag därför kan ingen konkurrera med mig. Precis så är det & det gäller alla på denna jord. Jag önskar att framför allt tjejer kunde börja älska sig själv mera & sluta jämföra sig med andra. Alla borde istället börjar titta på sig själva och sin egen “unikhet”. För alla har vi något unikt och det är endast med sina egna unika egenskaper man kan lyckas till 100%.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto Aboutthatlook.com

Jag har aldrig varit rädd för att dela med mig av min framgång för det finns ingen som kan göra det jag gör bättre än jag själv. Alla kan vi vandra samma väg & egentligen konkurrerar vi inte med varandra för jag kommer alltid vara jag. Så länge jag följer min egen väg & intuition till vad jag ska göra så kommer jag alltid lyckas. Många tror att om man delar med sig av sin framgång kommer man att mista den eller någon annan kommer att lyckas bättre, men det är snarare tvärt om. Att dela med sig är styrka, kärlek, lycka & framgång. Jag älskar att se andra lyckas & puschar gärna andra till framgång.
Man är ju född till den man är & det finns ju en anledning till det. Så varför inte älska hela sig själv & vara stolt för den man är. Jag tex har alltid haft en väldigt stark vilja, fokus, drivkraft & en väldigt stark energi. Det är liksom så jag är skapt & men tyvärr har jag märkt att inte alla människor klarar av det. Dock är jag jag & varken kan eller kommer ändra mig för att andra ska tycka om mig. Ingen ska behöva ändra på sig för att passa in. Snarare tvärtom bör vi alla vara unika & istället stå starka i det. Det kommer jag göra & inte låta andra människors osäkerhet att störa min styrka & glöd. Låt aldrig någon annan dämpa ditt ljus för då gör du världen en otjänst oavsett vad andra människor tycker eller känner. STÅ STARK I DITT LJUS!

Kärlek Maya


 

There is none like me, therefore, no one can compete with me. This applies all over the world. I wish, above all that girls could begin to love themselves more and stop comparing themselves with others. Everyone should instead start looking at themselves and their own “uniqueness”. Because all of us we have something unique and it’s only with your own unique qualities you can achieve 100%.

I’ve never been afraid to share my success because nobody can do what I do better than myself. Everybody can walk the same way & we really do not compete with each other because I will always be I. As long as I follow my own path & intuition to what I should do I will always be successful. Many people think that if you share your success, you will lose it or someone else will succeed better, but it is rather the opposite. Sharing is strength, love, happiness & success. I love to see others succeed & I am pleased to push others to success.
everyone one is born to whoever they are & there is a reason for that. So why not love the whole you & be proud of who you are. I have always had a very strong will, focus, drive and a very strong energy.  I’m created that way & but unfortunately I’ve noticed that not all people can handle that. However, I am who i am & I can not or will not change myself for others to like me. No one should have to change to fit in. Rather on the contrary, we should all be unique & instead be strong in that. I will do that & do not let other people’s insecurity disturb my strength and glow. Never let anyone else dim your light, because then you are not doing the world a favor. Dont care what other people think or feel. STAY STRONG IN YOUR LIGHT!

Love Maya

 

Följ:
SHARING IS CARING:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *