Jag har inte ansvar för någon annan än mig själv…

Igår stod jag och diskuterade med en arbetskollega (så kul att ha arbetskollegor igen) det här med att alltid ta hänsyn till andra. Att känna att man behöver ta ansvar för vad andra människor känner i ens närhet. Det behöver man egentligen inte men vi människor gör det hela tiden…. 
Jag är en högsensitive människa, vilket i korta drag betyder att jag känner vad andra människor känner, tänker men inte säger högt. Det är både på gott och på ont och det har många gånger dränkt mig och min energi. Dock har jag idag lärt mig att urskilja vad som tillhör mig och inte tillhör mig. Det ger mig utrymme att sätta mina gränser och sluta ta ansvar för någon annans känslor. För jag har inte ansvar för någon annan än mig själv. Så skönt när jag upptäckte att det var så. En befrielse får jag lova…  

mayalycka

Ivan min poddkollega har ju sagt detta till mig många gånger och jag tror någonstans att det är hans ord som kanske har sjunkit in tillslut. Det var som att han någonstans gav mig tillåtelse, att sluta gömma mig och sluta ta ansvar för vad andra känner hela tiden, för att han sträva själv efter att leva så.
Jag skriver detta inlägg idag för att jag vill någonstans ge dig tillåtelsen att sluta ta ansvar för vad andra människor känner och tycker i din närhet. Du får vara precis som du vill, känna vad du vill och tycka vad du vill. Låt alla vara som de är, men utryck din sanning högt. Kanske kommer någon att avsky det du säger och det är ok. Kanske kommer någon att bli super provocerad av det du känner, men det är också okej för det är deras värld och inte din. Alla ser vi egentligen samma sak fast utifrån olika synvinklar och det är helt ok.

En rolig utmaning är att under en veckas tid känna in vad som är dina känslor och vad som är andras. Uppmärksamma det och bryta mönstret av att böja sig för andra människors åsikter för att man vill vara till lags. Nej, låt dina känslor, åsikter och tankar ta plats. Dags att sluta ta ansvar för andra! Ha nu en fantastisk vecka! Stor kram Maya

Bild Aboutthatlook.com


 

 

Yesterday I had a discussion with a colleague (so fun to have colleagues again) about always taking others into consideration. The feeling that you need to take responsibility for what other people feel in your life. You do not really need to actually….
I am a highly sensitive person, which in short terms means that I feel what other people feel, think but not saying out loud. It’s both good and bad and it has been draining my energy many times. However, today I have learned to distinguish what belongs to me and not to me. It gives me room to set my limits and stop taking responsibility for someone else’s feelings. Because I have no responsibility for anyone but myself. It so nice that I have realized that now. It’s a liberating feeling.

Ivan my pod colleague has said this to me many times and I think somewhere that maybe his words gave me permission to stop doing that.
I’m writing this post today because I want to give you permission to stop taking responsibility for what other people feel and like. You may be just the person you want, feel what you want and enjoy what you want. Let all people be as they wish, but express your truth loud. Maybe someone will dislike what you’re saying and that’s okay. Maybe someone will be super provocated by what you feel, but it’s okay too because it’s their world and not yours. We all really see the same thing from different angles and it’s all right.

A fun challenge is to distingue your feelings from others during a week’s time. Pay attention to yourself and break the pattern by being quiet and only letting others opinions take place. No, let your feelings, opinions and thoughts take place. It’s time to stop taking responsibility for others! Have a great week now! A hug Maya

Följ:
SHARING IS CARING:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *