Läka en negativ situation i ditt liv – så här gör jag!

Läka en negativ situation. Det är inte alltid lätt att läka en negativ situation i sitt liv. Allt handlar egentligen om mindset, förlåtelse och acceptans.

Läk en negativ situation

Bild tagen av Fanny Roethlisberger

I min värld finns det tre saker jag gör om jag försöker att läka en negativ situation mig i en negativ situation i livet eller är med om något jag inte gillar. Jag ser även dessa tre sakerna som det ända sakerna du kan göra för att fortfarande må bra oavsett vad du än är med om.

  • Förändra – när jag skriver förändra menar jag att om jag inte trivs med något, någon eller mig själv så förändra jag det. Att förändra sig själv syftar jag inte på plastik operation, men jag dömmer ingen, utan jag menar ändra på något som får dig att skina till inombords. Jag brukar äta hälsosammare, rör på mig och skratta mera. Jag jobba på att jag ska må bra från roten, ändrar & bearbetar det som inte får mig att må bra. Det är bara att ta tjuren vid hornen.
    Trivs jag inte med något eller någon i mitt liv så förändra jag det genast. Är jag missnöjd med mina arbetsuppgifter tex kan jag prata med min chef och ändra något jag gör. I detta fall så pratar jag med mig själv, då jag är min egen chef, och bestämmer att jag gör om mitt schema. Förändra så att ny energi kommer in & jag får lite pepp & boost.
    Är det någon i mitt liv som inte passar in så brukar jag inte försöka förändra den, utan ta avstånd eller eventuellt sluta umgås med personen. Alla energi som inte ger mig positiv känsla är inte välkommet i mitt liv. Bara att förändra. Tillåt dig själv att läka en negativ situation.
  • Acceptera – Kan jag inte förändra något där jag är just nu  kan det vara bra att acceptera min situation & bara låta det vara. Annars kan det lätt resultera i att jag bara säger negativa saker & dra till mig mera negativitet. Genom att acceptera & bara vara i min situation samt hitta det som faktiskt är bra med stunden just nu kommer jag att känna mig lättare i energin och må bättre.
  • Lämna – När jag har provat att förändra där jag står just nu och det inte gick samt att jag även har försökt att acceptera mig situation & även det inte gick så är det dags att inse att jag ska lämna vad det nu är som stör mig bakom mig. Ibland behöver jag bara stänga en dörr för att öppna en annan. Dags att gå vidare helt enkelt!

Gooooodd morning Monday!
On the blog I spread lots of motivation & inspiration. There is always much joy and energy so you may sometimes wonder if I’m ever experienced something sad or negative. The answer is of course i have, I have been through a hell of a lot of sad things in my life. However, these situations taught me a lot and now I know how to handle them so that I do not let them pull me down or define how I feel every day. How do I do if I want to leave a negative situation in life.  Every Friday I share something personal from my life. 

In my world there are three things I do if I’m in a negative situation in life or am a part of something I do not like. I also see these three things as the only things you can do to feel good no matter what you are going through.

Change – when I write change I mean that if I do not feel comfortable with something, someone or myself I change it. To change yourself I do not mean plastic surgery, but I am not judging anyone, I mean to change something that will make you shine from your core. Eat healthier, move and laugh more. I work to feel good from the root, change and processes what did not make me feel good. Just take the bull by the horns & face your fears. If I do not feel comfortable with something or someone in my life I change it right away. If I am dissatisfied with my work for instance, I can talk to my boss and change some tasks that I do. In my case I talk to myself since I am my boss and decide that I rearrange my schedule. Changes give new energy and I get a little more motivated. If there is anyone in my life that do not give me positive energy I do not try to change them, but I will distance myself or possibly stop associating with that person. All the people that do not give me a positive feeling is not welcome in my life.

Accept – If I can not change where I am right now it might be good to accept my situation and just let it be. Otherwise, it can easily result in negative things being sed and it will give me more negativity. By accepting and just being in my situation and find good things about that moment I feel lighter and feel better.

Leave – When I’ve tried to change where I stam at right now and its not working & I have tried to accept my situation and thats not working ether it is time to realize that I should leave whatever is bothering me behind. Sometimes I just need to close a door to open another. Time to move on simply!

We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.