Det är okej att leva ett liv som andra inte förstår!

Leva ett liv som andra inte förstår. Jag tycker att det är dags att ta av sig hand- och fotbojorna och göra sig fri från andra människors åsikter, eller vad säger du? Detta har jag verkligen reflekterat över de senaste månaderna, då jag hamnat i olika situationer som har fått mig att känna mig fast. Det har varit bra och fått mig att tydligt förstår att detta är ett mönster jag burit med mig hela mitt liv. Det är ingen annans fel att jag känt mig fast, utan jag har själv agerat för att hamna där. Är du tillräckligt medveten så kan aldrig någon annan bestämma över hur du ska må, reagera eller känna dig. Det kan enbart du göra.

leva ett liv som andra inte förstår

Bild tagen av Aboutthatlook.com

Allt handlar om att jag hela mitt liv fram tills nu har varit andra människor till lags. Nu vill jag leva ett liv, mitt liv och det kommer inte andra människor förstå. Andra människors åsikter har fått gå före mina egna och jag har ofta följt någon annans vilja. Jag har försökt att undvika andra människors drama genom att ge dem utrymme och försökt att förminska mig själv för att inte ta för mycket plats. Detta är ju inte på något sätt bra och jag är otroligt tacksam för att jag upptäckt det. Sedan finns det stunder då du kan höja din röst och andra då du bara kan luta dig tillbaka och låta deras drama utspela sig. Bara genom att du existerar så räcker det ibland.

Att förminska sig själv och fortsätta göra det kallas ju för destruktivt beteende och är inte hälsosamt för någon inte minst mig själv. Jag gör ju ingen en tjänst när jag försöker gömma mig själv. Världen behöver det jag har att erbjuda. Världen behöver det alla har att erbjuda. Man behöver bara hitta det man är bra på och göra det utan ursäkter. Det är okej att leva ett liv som andra inte förstår och det är okej att utrycka det med självkänsla utan att tvinga det på andra. Jag får lov att ta plats oavsett om det gillas av andra eller inte. Jag har rätt att uttrycka min egen sanning oavsett om andra dela min åsikt eller inte. Ingen ska behöva gömma sig för att vara andra till lags, utan alla har rätt att vara sanna mot sig själv.
Att vara sann mot sig själv kräver mod, ärlighet och sanning. Dessa tre egenskaper är inte alltid lätta att bemästra, men jag känner att det är den enda vägen för mig att gå. Det kan innebära att personer, händelser och saker kanske faller bort, men det är okej för jag är sååå redo för frigörelse och förändring. Håller du inte med mig? Du borde göra detsamma. Med kärlek Maya


Hello, this is especially for you with love & compassion.
I think it’s time to get rid of the chains that have been restricting you & free yourself from other people’s opinions, or what do you say? I have really reflected over this the last few months because I have been in situations that have made me feel stuck. It has made me understand clearly that this is a pattern I carried with me, my whole life. It’s no-one’s fault that I felt this way, but I’ve put my self in positions to end up there.

It’s all about that all my life up until now I have been pleasing other people. Other people’s opinions have mattered before my own & I have often followed someone else’s will. I have tried to avoid other people’s drama by giving them space & trying to reduce myself so I wouldn’t take up too much space. This is by no means good, and I’m incredibly grateful that I have discovered it now. All of this is called destructive behavior & is not healthy for anyone not least me. I do not do any good when I try to hide myself, because the world needs what I have to offer. The world needs what everyone has to offer. You just have to find what you are doing well & do it without excuses. It’s okay to live a life that others do not understand & it’s okay expressing it with self-esteem without forcing it on others. I’m allowed to take up space, regardless of whether or not it is liked by others. I have the right to express my own truth, whether or not others share my opinion. No one has to hide to please other people & everyone has the right to be true to themselves.
Being true to yourself requires courage, honesty, and truth. These three qualities are not always easy to master, but I feel it’s the only way for me to go. This may mean that people, events, and things may fall off my life wagon, but that’s okay because I’m so ready for liberation and change. Don’t you agree with me? You should do the same. Kiss & Love from me

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *