Är jobbet du gör en reflektion av din högsta kreativitet?

Är jobbet du gör en direkt reflektion av din högsta kreativitet? Att jobba med det man älskar och brinner för är inte alltid ett första val hos alla. Med det menar jag alla hade säkert velat jobba med sitt dröm yrke, där resultatet är en reflektion av din högsta kreativitet , men väljer att inte göra det för att det tror inte att det är möjligt. Jag är här för att säga att det är fullt möjligt!

magiskt mantra mayanestorov
Pic Pavel Maira

När du lever i sanningen med dig själv och ditt inresta jag kan du och kommer du skapa magi. Det är inte alltid lätt att ta steget mot sin dröm, men vem har sagt eller lärt oss att vägen alltid ska vara rak och kort. Vi människor väljer ofta att ta den “lätta” vägen och väljer att bromsa oss pga våra rädslor.
Följer du ditt inre, som du egentligen ska göra, kommer du aldrig att hamna i situationer som du inte klarar av. Så, jag är här för att säga att du visst lan leva din dröm och att det är dags att ta steget nu. Vänta inte längre fina du, utan ta steget. Du kommer inte ångra dig!
Massor av kärlek Maya Nestorov


Is the job you do a direct reflection of your highest creativity? Working with what you love and are passionate about is not always the first choice by every body. By that I mean everyone most certainly want to work with their dream job, where the result is a reflection of your highest creativity, but a lot of people choose not to do that because they do not believe that it is possible. I am here to say that it is possible!

When you live in truth with yourself and your highest self, you can and will create magic. It is not always easy to take the step towards your dream, but who ever said or taught us that the road should always be straight and short. We humans often choose to take the “easy” road and choose to hinder us because of our fears.
If you follow your inner quidance, as you really should, you will never end up in a situations that you can not handle. So, I am here to tell you that you most certainly can live your dream and that it is time to take the plunge now. Do not wait any longer amazing soul, but take the plunge. You will not regret it!
Lots of love Maya Nestorov

We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.