Saker du ofta säger/tänker om dig som bör uteslutas!

Saker du ofta säger/tänker om dig som bör uteslutas. Nu känner jag att det är dags att göra en ordentligt inventering av mig själv och orden jag säger samt tankarna jag tänker om sig själv. Jag känner att jag behöver det för min inre tjattrande apa tar för mycket plats emellanåt. Känner du igen dig? Den förbaskade apa som får en att tro på det mest bizara sakerna. Det blir som ett självsabotage och det skapar bara onödiga blockeringar som hindrar mig från att nå min högsta potential.

Orden jag talar och tankarna jag tänker är otroligt kraftfulla. De skapar min verklighet även om jag vill det eller inte. Varje ord och tanke räknas! Därför är dags att städa uppe i knoppen. Är du med mig?
Saker du ofta säger/tänker om dig som bör uteslutas

Så här gör jag för att ta reda på om jag ligger i riskzonen för självsabotage.  Jag gör en enkelt frågelek genom att  svara ja eller nej på följande frågor …
Säger/tänker du ofta någon av dessa påståenden :

 • Jag har inte råd …
 • Jag kommer aldrig …
 • Jag kan inte uppnå det…
 • Jag kan inte börja…
 • Det kommer inte att fungera eftersom…
 • Jag är inte …… tillräckligt
 • Det händer inte för människor som mig …
 • Jag kommer aldrig att kunna…..tills jag…
 • Jag är bara någon som alltid kommer att vara …
 • Det är i mina gener att vara…
 • Jag hade aldrig en chans att…
 • Jag har bara alltid varit dålig på…

Om du känner igen någon av dessa påståenden från din egen inre (eller yttre) dialog, är det dags att bli mera medveten om tankarna och orden du säger/tänker samt lära dig att behärska din tjtrande apa.

Att tänka tanken “Jag är inte……” är dåligt nog för att inte tala om att säga det högt för hela världen (och universum). Så min soulsister, det är dags att bli mera medveten! Det är ingen idé att skylla på andra för hur ditt liv ser ut. Du sitter i förarsätet och om du inte gillar den väg du kör, då är du den enda som kan ändra på det.

Ditt dröm liv väntar, vackra och förberedelserna är över. Så agera nu!
You are awesome! Kärlek MayaNow I feel it’s time to make a proper inventory of myself & the words I say and the thoughts I think of myself. I feel that I need to because my inner monkey takes too much space in my head. Do you recognize yourself? The monkey makes me believe in the most bizarre things. It’s becoming a self-sabotage & it just creates unnecessary blockages that prevent me from reaching my highest potential.

The words I speak and the thoughts I think are incredibly powerful. They create my reality even if I want it or not. Every word and thought count!

Here’s how to find out if I’m at risk of self-destruction. I play a simple question game by answering yes or no to the following questions …
Do you often say/think any of these statements:

I can not afford …
I will never …
I can not achieve it …
I can not start …
It will not work because …
I’m not …… enough
It does not happen to people like me …
I’ll never be able … .. until I …
I’m just someone who will always be …
It’s in my genes to be …
I never had a chance to …
I’ve always been bad at …

If you recognize any of these statements from your own inner (or outer) dialogue, it’s time to become more aware of the thoughts and words you say/think as well as learn how to master your monkey.

Thinking “I’m not ……” is bad enough & to say it out loud to the whole world (and the universe) is even worse. So my soul sisters, it’s time to get more aware! It’s no use to blame others for what your life looks like. You are in the driver’s seat and if you do not like the way you drive, then you are the only person who can change it.

Your dream life is waiting, beautiful and the rehearsal is over. So act now!
You are awesome! Love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *