About me and Contacts


Holistisk Wellness

About me and Contacts // Om mig och kontakt

Det är jag som är Maya Nestorov och här på min plattform delar jag dagligen med mig utav mina verktyg till att leva ett mera välmående liv. Mitt content riktar sig främst till kvinnor, men alla är givetvis välkomna att ta del av min filosofi som är Holistisk Wellness.
På mayanestorov.com vill jag att du plockar dem bitarna som resornerar mest med dig så att du kan bli den bästa version av dig själv. Jag vill boosta dig med bättre självkänsla och självförtroende. Ge dig inspiration till en renare livsstil, positivare energi och starkare kvinnlig livskraft. Allt för att du ska kunna äga din egen story!

Min resa började för ca 10 år sedan då jag vaknade upp till mig själv och mitt livssyfte. Livet kantades då av depression, sorg och många hälsoproblem. Genom min livsskris fick jag ett högre medvetande och förståelse för vad livet egentligen handlar om samt vad jag behöver för att må så bra som möjligt. Vägen tillbaka har varit lång, men det var genom mitt driv att få tillbaka meningen med livet samt min längtan efter självkärlek, som det jag skapar vuxit fram. Att läka mig själv holistisk har varit min främsta prioritet under de senaste åren. Detta tänk har nu blivit min filosofi, I am owning my story och den vill jag nu dela med dig.

Videon är i samarbete med Berns group AB, 2018

För att inspirerar med wellness hos dig eller ditt företag skräddarsyr jag ofta uppdrag efter ert behov. Jag skapar matlagningsevent, agerar receptkreatör samt matstylist med grön, gluten- och mjölkfri samt raffinerat sockerfri kost. Jag tillagar också rawfood rätter samt bakar utifrån samma principer, som nämns ovan. Alla bilder och allt kontent skapar jag själv.

Jag är även utbildad personlig tränare och yoga lärare samt meditation och andningscoach. Önskar du workshops eller sessioner erbjuder jag även detta efter dina önskemål.

På min plattform arbetar jag endast med företag som delar min filosofi, Holistisk Wellness – för ett bättre välmående och hållbarare nutid- & framtid. Tillsammans med samarbetspartners kan jag bl.a. göra sponsrade samarbeten i både ljud, video och skrift. Jag kan även utforma egna annonsplatser och skräddarsy kampanjer för just ditt varumärke. Du som företag kan även hyra in mig som konsult för arbeten, som bl.a varumärkesbyggande, event kreatör – mat, yoga och träning. Jag gör också inspirationsföreläsningar inom mindset, intuition och spiritualitet. Vid speciella förfrågningar utför jag även one-on-one coaching gällande kost och livsstillsförändringar.

Har du ideer och önskemål kring sätt att arbeta på är jag alltid öppen för det. Jag älskar att inspirera just dig till en mera hållbar holistisk livsstil. Alla delar för att skapa en bättre helheten är nyckel till personlig framgång!


Hello and welcome!

Here on my platform I daily share my tools to living a more prosperous life. My content is primarily aimed for women and my philosophy is Sustainable Holistic Wellness. At mayanestorov.com, I want you to pick the pieces that resonate with you the most so you can be the best version of yourself. I want to boost you with better self-esteem and self-confidence. Give yourself inspiration for a cleaner lifestyle, positive energy, and stronger female power. Everything so that you can own your story!

To inspire wellness for you or your company, I often tailor cooking workshops for your needs. I also act as a recipe creator as well as a food stylist and chef with a green, gluten- and dairy-free, and refined sugar-free diet. I also prepare raw food dishes and bake based on the same principles, as mentioned above. I create all the pictures and all the content on my page myself. I am a food photographer.

On my platform, I only work with companies that share my philosophy, Sustainable Holistic Wellness – for a better prosperous and more sustainable present & future. Together with partners, I can e.g. make sponsored collaborations in both audio, video, and writing. I can also design my own advertising spaces and tailor campaigns for your particular brand. You as a company can also hire me as a consultant for work, such as brand building, event creator – food, yoga, and exercise. I also do inspirational lectures in mindset, intuition, and spirituality. For special requests, I also perform one-on-one coaching regarding diet and lifestyle changes.

If you have ideas and wishes about ways of working, I am always open to it. I love to inspire you to a more sustainable holistic lifestyle. All the elements to create a better holistic way of living are the key to personal success!

Companies, collaborations & events
– Would you like to contact me for collaborations, press assignments, media or other assignments please send an email: contact@mayanestorov.com

Contact for you, wonderful followers
– For questions and other questions from your wonderful followers please send an email: maya@mayanestorov.se

With love Maya

Bilder av bl.a. Aboutthatlook.com, Rothelisberger.se & Pavel Maira