Shop

Shop my personal favorites

Här erbjuder jag en enkel genväg till mina absoluta favorit produkter, tjänster och varor. Allt som jag har i min shop har jag valt ut med omsorg och eftertanke. Alla varor, produkter och tjänster i shoppen är testade av mig så INGET är en slump. Shoppen innehåller med större majoritet rena, ekologiska och hållbara alternativ så långt det går just nu. Jag uppdaterar shoppen ständigt och byter ut produkter som inte längre håller måttet enligt mig. 


Maya’s shop – I want to offer you an easy shortcut to my absolute favorite products, services, and goods. Everything I have in my shop I have selected with care and consideration. All goods, products, and services in the shop are tested by me so NOTHING is a coincidence. The shop contains a large majority of clean, organic, and sustainable alternatives as far as possible right now. I constantly update the shop and replace products that no longer measure up in my opinion.

– Some products can contain affiliate links –

Orgnr – 198204284049 Adress Tjänstigen 13, 135 61 Tyresö Mail – contact@mayanestorov.se