Så här gör jag för att komma in i goda vanor!

Hej på dig! Hur mår du och vad hittar du på idag?
Idag har jag för första dagen på en hel vecka vaknat upp utan att klockan ringde. Förra veckan var galen och han knappt andas… Det var välbehövligt att ta en lugn morgon.

Jag fick en förfrågan för ett tag sedan att skriva om hur jag gör för att komma in i goda vanor igen efter en tid där jag kommit av banan som jag önskar att vara på. Att inte alltid vara super strikt med mat, träning, rutiner etc är helt ok och jag tycker inte att man ska bli för nitiskt och hård med något i livet så vidare man inte håller på att läka sin kropp, ska tävla eller vill uppnå ett visst tidsbestämt mål. Man ska inte heller misshandla sin kropp med tex för mycket dåligt bränsle och för lite aktivitet. Allt är en balans och ens hälsa ska väl egentligen inte vara något man går av och på utan har man några stabila “pelare” som alltid står stadigt kan man äta sådan som egentligen inte gynnar ens hälsa i längden ibland och det är helt ok. Då syftar jag på sådan som folk kallar att unna sig, medan jag kallar det för att stilla psyket mat.

Happyfood-7

Så här gör jag för att skapa några stabila pelare samt inför bättre vanor:

  • Jag gör en matlista med livsmedel som jag alltid vill ha hemma, som underlättar för mig att hålla mig hälsosam och mätt. Alltså sådant som jag alltid fyller på med i kylskåpet eller skafferiet. Tex mandelmjölk och granola eller coconut yoghurt, granola och frukt.
  • Att alltid ha mellanmål hemma som räddar mig från att bara äta vad som helst när jag bli hungrig är ett måste.
  • Jag börja alltid dagen med minst 3 dl vatten för när jag blir törstig under dagen kan kroppen även signalera detta som sötsug. Har jag då startat dagen med tillräckligt med vätska kommer jag att minska risken för sötsuget. Vatten är oerhört viktigt!
  • Vill jag göra en förändring tar jag inte bort något utan jag lägger till goda vanor. Jag lägger tex till bra mat, bra sömnrutiner, skapar ordning runt mig och vips efter ett tag så faller de mindre bra vanorna bort.
  • Har jag inte tränat på ett tag som jag inte har gjort nu tex börjar jag slow och bokar in två träningstillfällen till en början. När jag börjar aktivera mig brukar de goda vanorna följa efter.
  • Jag gör saker endast när jag känner att jag är redo och ska jag börja har jag inte bråttom, men jag slöar inte heller. Jag lägger till några saker i taget och sedan tar jag bort några saker efter tag.

Hoppas att dessa tipsen hjälper till. Är det något mera du undrar över så kommentera gärna eller maila mig här – klick! 
Stor kram Maya


Hello! How are you and what is happening today?
This morning is my first morning that I could sleep in and relax, which was very important for me and my body. I have been so tired, but now I am back on track again. 
I received a request a while ago to write about how I do to get back to good habits again after a time when I might have gone of the “wagon” I wish to be on. Not always being super strict with food, exercise, routines, etc is ok and I do not think you should not be too strict with anything in life if the case isn’t that you are healing your body, competing or want to achieve a certain goal in a certain time. You should also not abuse your body, for example, with a lot of bad fuel or too little activity. Everything is a balance and your health should not really be something that you go off and on. If you have some stable “pillars” that are always steady you can eat something that does not really benefit your health sometimes and it’s all right.

Here’s what I do to create some stable pillars as well as better habits:

# (Stable Pillar) I make a food list with food that I always want at home, which makes me full and healthy. Food that I always have in the fridge or in the pantry. For example almond milk and granola or coconut yogurt, granola and fruit.
# (Stable Pillar) Always having snacks at home that saves me from just eating anything when I get hungry is a must.
# (Stable Pillar) I always start the day with at least 3 dl of water, because when I get thirsty during the day, the body can also signal this as a craving for sweets. If I start the day with enough fluid, I will reduce the risk of cravings sweets. Water is extremely important!
# If I want to make a change, I do not remove anything but I add good habits, good food, good routines.
# If I have not been training for a while, as I have not done now, for example, I start slowly by booking two training sessions in the beginning. When I start working out good habits usually follow.
# I only do things when I feel I’m ready and when I start, I’m not in a hurry, but I’m not slacking off either. I add a few things at a time and then I take away some things afterward.

Hope these tips help you. If there is any more you wonder about please comment or email me here – click!
Great hug Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *