Meditation – jag hjälper dig att komma igång med 5 olika

5 olika meditationer, som jag hoppas på kommer hjälpa dig att komma igång! Meditation har varit en del av mitt liv ganska länge. Kort beskrivet vaknar jag ca 0530 varje morgon, men stinger inte upp förrän runt 0700. Jag gör alla mina övningar i sängen. Det är inte så avancerat och nedan tipsar jag dig om hur du kan komma igång.

Bild tagen av Pavel Maira

Att meditera är inte speciellt svårt, då det inte är en prestation. Man behöver alltså inte göra det till något stort och jobbigt. För man kan inte misslyckas, utan alla dagar är olika och det är okej. Känslan kan även den variera och vissa dagar känner man ingenting alls i kroppen medan andra känner man jätte mycket. Jag vill rekommendera alla att meditera varje dag eller åtminstone tre dagar i veckan.

Här hittar du fem inlägg för att hjälpa dig komma igång:

Lycka till nu och kom ihåg att det är ingen prestation. Kärlek Maya


Meditating is not particularly difficult, since it is not an achievement. You do not need to make it into something big and hard. Because you cant & every day is different and that’s okay. The feeling can also vary and some days you feel nothing at all in your body, while other days you feel it very much. I would recommend everyone to meditate every day or at least three days a week.

Here you will find five posts to help you get started:

Love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *