Våga vara dig själv!

Idag vill jag peppa med ett ämnen som jag garanterat skrivit om innan. Våga vara dig själv no matter what!

Att våga vara sig själv borde ju vara en självklarhet tycket man, men i den värld vi lever i idag är det inte alltid accepterat. Av olika anledningar våga många inte uttrycka sig som de vill, agera som de vill eller ta den platsen se de bör. Orsakerna kan vara många och oavsett vad grunden bottnar i vill jag idag peppa dig i att våga vara den du är. Shine your light girl!


Vi har alla en unik gåva som är speciell för just en själv och denna gåva behövs just nu. Våga vara dig själv för världen behöver dig! Genom att undvika att uttrycka sig fullt ut som individ gör man alla en otjänst och inte minst sagt sig själv. I många situationer kan det handla om rädsla för vad andra ska tycka och tänka. Att om man vågar vara sig själv kommer det kanske innebära ensamhet och utfrysning, vilket kan vara skrämmande att hantera. Saken är den att om du våga stå för den du är kommer de rätta vännerna komma till dig och du kommer aldrig mera i livet behöva känna dig ensam. För precis som citatet säger var alltid dig själv för de människorna som inte gillar det betyder inget och de människorna som betyder något kommer gilla dig oavsett.

Våga ta steget mot den du är och våga vara dig själv. Det kan innebära en förändring och förändringar kan göra ont ett tag, men när det går över ( för det går över) så blir allting så mycket mera underbart. Jag tror på dig! Kärlek Maya


Good morning, good morning!
Today I want to write about a subject I guaranteed have written about before. Dare to be yourself no matter what!

To dare to be yourselves should be a given, but in the world we live in today it is not always accepted. For various reasons we do not dare to express ourselves as we want, dress as we like or love how we want. The reasons can be many and whatever is the root of this problem I want to motivate you to be who you are.
We all have a unique gift that is special for you and this gift is needed right now. Dare to be yourself because the world needs you! By avoiding to express yourself fully as a individual you are doing everyone a disservice and not least yourself.
In many situations it may be about the fear of what others will think of you. For if you dare to be yourself, it might mean loneliness and ostracism, which can be daunting to handle. The thing is that if you dare to stand for what you are, you will attract the right friends and you will never again feel alone. Because just as the quote says “always be yourself for those people who mind dont matter & people that matter dont mind. 

Dare to take the step towards who you are and dare to be yourself. This may mean a change and change can be painful for a while, but when it goes away everything becomes so much more wonderful. I believe in you! Love Maya

Always be yourself. Becuase the popele that mind dont matter & the people that matter dont mind.
Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *