Drycker och shots som jag gör för att hålla mig frisk

Det vissa ingredienser som jag med fördel äter extra mycket utav innan och efter “sjukperioder”. Dessa är bl.a. gurkmeja, ingefära, extra mycket vitlök, Manuka honung, antioxidanter. Varför dessa ingredienser? Jo, det kan du läsa om längre ner. 

mayanestorov

Det lättaste sättet enligt mig att få i sig många av dessa ingredienserna är genom att pressa eller dricka shots eller juicer. Jag kan ibland värma mina drycker lite lätt för att min mage mår bra utav det.

Varför dricker jag antioxidanter och Manuka honung. Antioxidanter äter jag för att motverka den oxidativa stressen som kan uppkomma i kroppen vid tex överbelastning och sjukdom. Är koppen överbelastad har den svårt att utföra sitt arbete korrekt och därav blir det svårare att bli frisk snabbt. Maunka honung för att Manuka honung ska vara extremt effektiv mot bakterier och tydligen har forskare enligt tidningen SvD kommit fram till att ca 85% av alla bakterier var borta redan efter 2 timmar. Det är ju ren “naturlig” magi enligt mig.

En shot som jag gillar extra mycket nu är denna basande broccoli shot: 1 äpple, 3 cm ingefära, ett par broccoli buketter. Mixa ihop och shota hur många du vill. Garnera med färska bär för extra sötma. Denna variant är ganska hardcore!

Fler “friskdrycker” som jag gillar är också dessa:

Ta hand om dig och förbli frisk. Så enkelt är det faktiskt! Kärlek Maya


February is a month where a lot of people are sick. I have to say that there is a lot of coughing going on around me now. I’m not sick, but that may be because I eat well to keep myself healthy all year long. However, there are some ingredients that I advantageously eat a little bit more before and after “sick periods”. These include turmeric, ginger, extra garlic, manuka honey, and antioxidants. Why these ingredients?

Why do I drink antioxidants and Manuka honey? Antioxidants I eat to counteract the oxidative stress that can occur in the body whilst sick. If the body is overloaded, it is difficult for it to perform properly and it becomes harder to recover quickly. Manuka honey is supposable to be extremely effective against bacteria and apparently, researchers according to the newspaper SvD have found that about 85% of all bacteria were gone after 2 hours of eating the honey. It is pure “natural” magic according to me.

The easiest way for me to get many of these ingredients at once is by squeezing or drinking shots or juices. I can sometimes heat my drinks a little bit because my stomach likes that.

A shot that I make right now is this basic broccoli shot: 1 apple, 3 cm ginger, and some broccoli bouquets. Mix and drink how much you want. Garnish with fresh berries for extra sweetness. This one is quite hardcore!

More “healthy drinks” that I like are also these:

Take care of yourself and stay healthy. That’s how simple it is! Love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *