Starta varje morgon som jag gör!

Godmorgon livsnjutare!
Du är väl en livsnjutare eller känner du dig ganska av på livet just nu? Det är ok det får man göra, känna sig av alltså. Dock är jag här för att motivera dig till att alltid känna dig på, även om du har dina av dagar. Jag har en speciell rutin jag gör varje morgon som jag säkert har skrivit om innan som hjälper mig att vara mera på och motiverad. Istället för att beskriva den med or tänkte jag visa dig och ge dig möjligheten att skriva ut några papper så att du kan starta varje morgon precis som jag.

Min morgon rutin

Bladet du ser ovan är ett av fyra blad jag fyller i varje morgon. Jag gör denna ritual varje morgon för att jag vill komma i rätt “mood” för dagen samt medvetet & omedvetet i mitt mind skapa dagen & livet enligt mina innersta önskningar. Jag har tjatat om det förut, men du skapar ditt liv utifrån allt du tänker & känner oavsett om du vill det eller inte. Oavsett om du tror på det jag skriver kan det vara värt ett försök & se vad som händer om du medvetet börjar uttrycka det ditt hjärta säger. Här kommer resten av de fyra bladen som du kan skriva ut & använda varje dag – min morgon rutin!

Lycka nu till! Massor av kärlek Maya


Good morning life lovers!
You’re a life lover or do you feel pretty of on life right now? It is ok to feel off sometimes. However, I am here to motivate you to always feel on, even if you have your off days. I have a special routine I do every morning that I certainly have written about before that helps me to be more motivated. Instead of describing it with words I will show you and give you the ability to print some paper out so you can start every morning just like me.

The paper you see above is one of four sheets I fill out every morning. I do this ritual every morning because I want to get in the right “mood” for the day to consciously and unconsciously create my life in my mind every day according to my innermost desires. I have for shore written about it before, but you create your life based on everything you think and feel whether you like it or not. Whether you believe in what I write, it may be worth a try and see what happens if you consciously begin to express what your heart says. Here are the rest of the four sheets that you can print and use every day – Min morgon rutin 
Good luck now! Lots of love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *