En smart guide för oljor!

Jag är fullkomligt besatt av oljor just nu till allt eller det har jag väl varit länge, men nu har jag även börjat grotta ner mig i oljor till ansiktet. Så klart har även rena kallpressade oljor blivit en trend så detta inlägg blir väldigt passande. En smart guide för oljor!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Just nu använder jag två märken Marina Miracles & Loelles nya serie med kaktus fikon oljan. Sedan jag började experimentera med oljor har min hy blivit så mycket bättre & jag är aldrig mera torr varken på kroppen eller i ansiktet. Olja tillsammans med en liten skvätt väska kapslar in fukt mycket bra.

En vegetabilisk olja består i huvudsak av fettsyror, och det är kompositionen av fettsyror som ger oljan sin karaktär och de flesta av sina egenskaper. Fettsyrorna grupperas som antingen mättade, enkelomättade eller fleromättade. I dessa grupper finns det sedan en rad olika fettsyror, t.ex palmitolsyra, oljesyra, linolensyra, m.fl. Glycerol, vitaminer och växtämnen såsom fytosteroler, är andra beståndsdelar i en olja, som har betydelse för dessa hudvårdande egenskaper.
En myt om olja är att det skulle göra huden mera fet & därför ge mera finnar. Du kasplar in fukten och ger huden bra näring,
Läs mera om vilka oljor jag använder och varför här!

  • Hampafröolja – full av fytosteroler samt en bra balans av essentiella fettsyror som stärker hudens barriärskydd. Bra för torr hud & eksem.
  • Arganolja – bra sprektrum av fettsyror & full av fytosteroler. Hjälper torr, mogen & skadad hy. Bra som både hud- & hårvård.
  • Mandelolja – Utmärkt mild basolja för att tvätta av smink med eller till massage.
  • Avokadoolja – full av lecitin & fettsyror som är utmärkt för torr & skadad hud.
  • Olivolja – Består till största del av fettsyran omega 9. Fungerar utmärkt som matolja, dricka invärtes eller på huden.
  • Ricinolja – Tjockare & mera trögg flyttande olja, som lägger sig som ett skydd utanpå huden. Det sägs att den passar att använda som hårväxtstimulerande olja.
  • Jojobaolja – härlig lätt olja som binder fukt i huden på ett bra sätt. Passar alla hudtyper & perfekt att använda som aftersun.
  • Kokosolja – en fast olja som blir flyttande vid 25 grader. Antibakteriell & deodoriserande för huden. Mjukgör, återfuktar & absorberas snabbt. Nyttiga mättande fettsyror.

Detta är bara en lite rad i många oljor som finns, men tänkte inte att jag skulle rabbla alla här. Älskar oljor & kan rekommendera alla att prova olja som bas i din hudvård & under ditt smink. Kärlek Maya

En del info kommer från organicmakers.se


I’m completely obsessed with oils now or I have been for a very long time, but now I have also started to use more oils for the face. And of course also pure cold pressed oils have become a trend so this post is very fitting. A Smart Guide for oils!

Right now I use two brands Marina Miracles & Loelles new series of Barbary fig seed oil. Since I began experimenting with oils my skin has improved so much and I’m never dry either on the body or face. Oils along with a little dash of face mist encapsulates moisture very well.

A vegetable oil consists mainly of fatty acids and it is the composition of fatty acids which give the oil its properties. The fatty acids are grouped as either saturated, monounsaturated or polyunsaturated. In these groups there are various fatty acids such as palmitoleic acid, oleic acid, linolenic acid, etc. Glycerin, vitamins and plant compounds such as phytosterols are other components of an oil, which are important & gives good skin care properties.
One myth about oil is that it makes the skin more oily and therefore provide more pimples. You encapsulates moisture with oils and give the skin well nourishment. 
Read more about the oils I use and why!

Hemp seed olja – full of phytosterols and a good balance of essential fatty acids strengthen the skin’s protective barrier. Good for dry skin and eczema.
Argan oil – good sprectrum of fatty acids and full of phytosterols. Helps dry, mature and damaged skin. Good as both skin care and hair care.
Almond oil – Excellent mild base oil to wash off makeup or use for massage.
Avocado oil – full of lecithin and fatty acids that are excellent for dry and damaged skin.
Olive oil – consists largely of fatty acid omega 9. Works great as a cooking oil, drinking internally or on the skin.
Castor oil – Thicker & more migrating oil, which protects the skin & gives it a great barrier. It is said that castor oil is used as a hair growth stimulant oil.
Jojoba – lovely light oil that binds moisture in the skin in a good way. Suitable for all skin types and perfect for use as aftersun.
Coconut oil – a solid oil which becomes liquid at 25 degrees. Antibacterial & deodorizing for the skin. Softens, moisturizes and absorbs quickly. Useful satiating fatty acids.

This is just one little line in many oils available, but I only choose to write about some off them. I love oils & i can recommend everyone to try an oil as a base for your skin and under your makeup. Love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *