Inre lycka när man får göra vad man vill!

Inre lycka. Desto äldre man blir ju mer inser man att man faktiskt får göra precis som man vill. Under större delen av mitt liv har jag alltid varit mån om att andra ska ha det bra till den gräns att jag satt mina egna behov och vilja åt sidan. Missförstå mig inte, jag är fortfarande mån om att folk som jag bryr mig om ska ha det bra, men inte så att jag kompromissar med vad jag vill längre. För det innebär ju att jag inte mår bra till slut och det blir inte bra för någon.

Inre lycka

Under de senaste 10 åren har mitt liv varit en stor uppförsbacke och saker har varit ganska tungt att handskas med. Jag har genomgått diverse terapisessioner, träffat healers och andliga gurus. Ja den historien har du säkert redan läst om.  Under en av min möten, minns inte vem det var, så berättade denna personen för mig att det är okej att göra precis som man vill och man är fri att leva exakt som man önskar. Trots att jag var vuxen och borde veta det här så slog det mig med ett glädjerus i hela kroppen. Att man får faktiskt göra precis som man vill & leva som man vill. Jag tror att vi alla behöver en påminnelse emellanåt och släppa vårt konstanta dåliga samvete över att man ibland prioriterar sig själv. Nej, det är okej att alltid prioriterar sig själv, men med ett hjärta inblandat. Egenkärlek är när du älskar dig själv och väljer att följa ditt bästa.

Jag är nu här för att påminna dig om att du får göra som du vill och det är dags att ta fram egen kärleken samt börja prioritera sig själv. Heja heja dig! Kärlek Maya


The last 10 years of my life have been a bit of a strugle and things have been quite difficult to deal with. I have undergone various therapy sessions, met healers & spiritual gurus. Yes, you have probably read that story already. During one of my meetings with a guru, do not remember who it was, the person told me that it’s okay to live just the way you want. Even though I was an adult and this should be obvious it struck me with a joy in my whole body. That you actually can live have as you please. I think we all need a reminder occasionally & let go of our constant bad conscience about prioritizing ourselves. When you prioritize yourself do it with a heart involved. Self-love is when you love yourself & choose to follow your best interest. While egoism is something that is without any love & that according to me is not very positive.

I am here now to remind you that you can do what you want & it’s time to develop your own self love and start prioritizing yourself. Love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *