1 minuts meditation som kommer förändra ditt liv

En av mina och säker många andras inspirationskällor är Gabby Bernstien. Hon är verkligen en fantastisk coach och inspiratör som sprider medvetenhet, själsligvägledning och positivt tänkande. Vi har samma tänk i mycket och det är en av anledningarna till att jag inspireras av henne.

Då meditation är ett verktyg som jag inte kan vara utan och som dessutom ingår som nyckel i mitt koncept Rawfit & Maya Nestorov. Vill jag dela med mig av den här otroligt lätta och minimalt tidskrävande meditation av just Gabby Bernstien.
Många som jag pratar med om mindfulness och meditation, tycker sig antigen inte ha tiden att sätta sig ner eller så har de inte hittat rätt meditation att använda sig av.
Denna här “backpack meditation”, som Gabby kallar den, kommer göra susen för er och dessutom kan du göra den på under en minut dagligen. Alla har vi en minut!

Meditation är lösningen till allt!
Kramar Maya


One of mine and certainly many other sources of inspiration is Gabby Bernstien. She really is a fantastic coach and motivator who spread awareness, spiritual guidance and positive thinking.
We have the same mindset in a lot of things and that is one of the reasons that I am inspired by her.

Since meditation is a tool that I can not be without and which is also included as a key in my concept Unbeatable Health.
I want to share with you this incredible easy and minimal time-consuming meditation by Gabby Bernstien.
Many people I talk to about mindfulness and meditation, find themselves either not having the time to sit down or they have not found the right meditation to use.
This “backpack meditation,” as Gabby calls it, will change your life and you can do it in under a minute a day. We all have a minute a day!

Meditation is the answer to all!
Warm hugs Maya

Follow:
We are in this together so please share: