Lista för att sätta dig själv först!

Vara nummer ett i ditt eget liv. Lista för att sätta dig själv först!
Om du lär dig att sätta dig själv först och prioritera din egen lycka, kommer du att finna att människor omkring dig i sin tur bli lyckligare också. Din hälsa, din wellness och din förmåga att välja DIG kommer att leda till så mycket överflöd. Det handlar inte om att vara självisk, det handlar faktiskt om att förverkliga och frigöra sin egen potential.

Lista för att sätta dig själv först!

Fråga dig själv denna fråga. Medan du är upptagen med att se efter alla andra, vem ser efter dig? Svaret på denna fråga bör vara du. Vid slutet av dagen, har vi bara oss själva. Vi har bara en kropp att leva i, ett sinne att utvecklas i och ett liv att leva. Det är hög tid att vi alla börja sätta oss först på något sätt, varje dag. Inte bara för vår egen skull, utan till nytta för våra vänner, familjer och kollegor. Det handlar om mer än bara en liten bit av “mig tid” varje dag. Det handlar om att räkna ut hur du i slutändan vill balansera ditt liv.

Lista för att sätta dig själv förstFråga dig själv följande:

Vilka är sakerna som får mig att må bra, tex?

 • Spendera tid med that special someone
 • Träna
 • Matlagning hemma och vara kreativ
 • Arbeta, arbeta och arbeta
 • Att hänga med mina vänner

Hur ofta gör jag dem?

 • En gång varje 2-3 månader.
 • Tre gånger om året.
 • Nästan varje kväll.
 • Tre gånger i veckan.

Hur ofta vill jag göra dem?

 • En gång i månaden, åtminstone.
 • En eller flera gånger i månaden.
 • Nästan varje kväll.
 • Fem gånger i veckan.
 • En gång i veckan.

När du har skrivit ner varje lista, justera därefter.
Så är det dags att jämföra dina listor och få tillbaka balansen i ditt liv? Var inte rädd för att vara din egen numero uno … När allt kommer omkring, finns det bara en av dig. Kärlek Maya


Be number one in your life!
If you learn to put yourself first and prioritize your own happiness, you will find that the people around you will become happier too. Your health, your wellness and your ability to choose YOU will result in so much abundance. It’s not about being selfish, it’s actually about to realize and unlock your own potential.

Ask yourself this question. While you’re busy looking after everyone else, who looks after you? The answer to this question should be you. At the end of the day, we have only ourselves. We only have one body to live in, a mind to develop in and a life to live. It is a<bout time that we all start to put us first in any way, every day. Not only for our own sake, but for the benefit of our friends, families and colleagues. It’s about more than just a little bit of “me time” every day. It’s about figuring out how you ultimately want to balance your life.

Ask yourself the following:

What are the things that make me feel good, for example?

 • Spending time with That special someone
 • Picnic in the park.
 • Cooking at home.
 • Work
 • To keep up with my friends.

How often do I use them?

 • Once every 2-3 months.
 • Three times a year.
 • Almost every evening.
 • Three times a week.

How often do I want to do them?

 • Once a month, at least.
 • One or more times a month.
 • Almost every evening.
 • Five times a week.
 • Once a week.

Once you have written down each list, adjust accordingly.
So it’s time to compare your lists and get back the balance in your life? Do not be afraid to be your own numero uno … After all, there’s only one of you. Love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *