Lider du av energitjuvar?

Jag brukar tänka att alla människor jag möter och har med att göra på olika sätt har med sig en gåva till mig. Det kan tex vara kollegor, kunder, familj, vänner och pojkvän, ja alla!
Varje gång vi har med varandra att göra ger de mig något värdefullt. Antigen kan det röra sig om positiv energi, kärlek eller ibland också raka motsatsen negativ energi och elakheter. I vilket fall är det värdefullt och jag kommer lära mig något, som utvecklar mig till en bättre människa. Jag är tacksam för alla människor!

Våra vanliga relationer brukar ju innehålla lite av varje, men när du upptäcker att du har en person som över en längre tid alltid sprider negativ energi och är just en ”energitjuv”, vad kan du göra åt det då? För mig är beslutet enkelt och jag tar det utan hänsyn. Jag lyfter helt enkelt den personen ur mitt liv. Låter det hårt? Livet är för kort för att man ska vara omgiven med dålig energi. Håller du inte med?
Att omge sig med bra energi är väldigt viktigt om du vill må bra, leva hälsosamt, stressfritt, vara kärleksfull och glad. Helt enkelt för att kunna vara den bästa versionen av dig själv!

smilehappinesslooks gorgeouson you

Ibland är det dock bra att stötta på människor, som ger bort en gåva som gör ont för att utvecklas, men blir den personen för länge i ens liv resulterar det bara i att man till slut blir olycklig och mår dåligt.
Så, vad kan man göra för att bli av med energitjuvarna? Alla vi har ett val så man kan börja med att välja att vända sitt fokus åt det håll som man vill att energi ska flöda, alltså inte åt energitjuvens håll. Det kanske är lättare sagt än gjort, men ditt man låter energin flöda får också ta mest plats i ens liv.
Att jobba med sig själv och sitt inre för att själv alltid vara i harmoni är också en god ide och resulterar i att man inte berörs av energitjuvar speciellt mycket.
Meditation och yoga är också två fantastiskt bra verktyg för att komma närmare sig själv och släppa allt negativt i ens liv. Har man provat några av de ovanstående metoderna och det inte fungerat så skulle jag föreslå att man lyfter den personen ur ens liv.

Fokusera på att alltid sprida kärlek och vara sann mot dig själv, då kommer vägen att vara lättare att gå. Glöm inte att man får leva precis det liv man vill, med vem man vill! Godnatt Maya. ♥


I tend to think that all people I meet have differently things to give me. It can for example be colleagues, clients, family, friends and boyfriend, yes, all!
Every time we have something to do with each other it brings me something valuable. Either it can be positive energy, love, or sometimes just the opposite negative energy and viciousness. In any case, it is valuable and it will learn me something, that will develop me into a better person. I am thankful for all people that have come in to my life!

Our usual relationships usually contain a little of everything, but when you discover that you have a person, over a long period of time, that is always spreading negative energy and is just an “energy thief”, what can you do about it? For me, the decision is easy and I make it without a doubt. I simply lift that person out of my life. Does that sounds harsh? Well, life is too short for you to be surrounded by bad energy. Do you agree?
Surrounding yourself with good energy is very important if you want to feel good, live healthy & stress free, be loving and happy. Simply to be the best version of yourself you have live in great energy!

Sometimes it is good to meet people who are giving away a gift that hurts, but to have that negative person in once life for a long time will only result in being unhappy and feeling bad.
So, what can you do to get rid of the energy thieves? We all have a choice, you can start by choosing to turn your focus in the direction you want the energy to flow. That may be easier said than done, but where you let your energy flow will also manifest the most in your life.
Working with yourself to always be in harmony is also a good idea and will result in not being affected by energy thieves.
Meditation and yoga are also two fantastic tools to get closer to yourself and let everything negative go in your life. If you have tried all of the methods above and they did not work I would suggest that you lift that person out of your life.

Focus on always spreading love and be true to yourself, then the way will be easier to walk. Do not forget that you can live exactly the life you want, with whomever you want in it!
Good night, Maya. ♥

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *