Jag har flyttat!

Just nu när detta inlägget går ut sitter jag förmodligen hemma hos min Pappa för första gången på många år. Han har säkert precis hämta upp mig i Malmö för vi ska spendera hela dagen ihop. Jag har inte träffat min pappa på mer än 10 år så det är dags nu att vi får ses igen. Lustigt det där hur livet fungerar, eller vad säger du? Min tro är ju att allt har en mening och vi skulle tydligen inte träffas på många år för att sedan ses nu igen. Hur som helst kommer det att bli spännande & intressant.

mirakel

 

För att gå över till vad rubriken säger har jag faktiskt flyttat nyligen & är nu sambon med en kompis som heter Sandra. Det känns kul & jag är taggad på att börja kalla mig för förortsboende. För ja jag bor just nu i förorten & tror det eller ej men jag trivs som bara den. Har haft lite panik för att flytta ut från Sthlm city, då jag under största delen av mitt liv i Sthlm har bott på Östermalm/Gärdet. Dock känns det helt rätt faktiskt. Jag bor 5 min från ett naturreservat & det bästa av allt är att det är knäpp tyst här. Så tyst att jag kan höra mitt eget sus & brus i huvudet, underbart ju!
Min meditation går galant på morgonen och jag känner mig mera avslappnad än någonsin. Dessutom har jag mera plats för att jobba, vara kreativ & skapa min egen framtid på.
Ang flytten så är det ingen som hänt utan jag har fortfarande kontakt med min gamla sambo & vi är fortfarande bästa vänner. Han kommer alltid att finnas i mitt liv så länge ödet tillåter. Han hjälpte till och med mig att flytta & det är jag otroligt tacksam över. Han är en fantastisk människa & jag är honom 5 år tacksam för vår tid. Nu är det dags för nya äventyr & livet har en tendens att öppna nya dörrar när andra stängs.
Ville egentligen bara skriva detta till dig för du kommer få se nya miljöer i bloggen, vloggen och på mina andra sociala medier. Bättre att vara tydlig så att du slipper undra över vad som sker. Allt är bra & livet forsätter framåt. Tack för att du läser mina inlägg. Vi hörs snart igen Puss Maya

Här kan du läsa förra veckans personliga inlägg – tre personliga saker du inte visste om mig


 

 

At the moment when this post goes out I am probably meditating as I always do in the morning. After my meditation I’ll get dressed, eat gluten free waffles & soon meet my dad. He’ll pick me up for us to spend the whole day together. I have not seen my dad for more than 10 years so it’s time now that we see each other again. Funnily how life works, or what do you say? My belief is that everything has a meaning and we where obviously not supposed to meet in many years and then see each other again. Anyway, it will be exciting and interesting.

To go back to what the title says, I have actually moved recently and now I live with a friend Sandra. It feels great and I’m psyched to start calling myself for a suburban residents. For yes, I currently live in the suburbs and believe it or not  I like it like crazy. I have had a little panic to move out of Stockholm city, since I for most of my life lived in Stockholm in a part called Östermalm / Gärdet. However, it feels right. I live 5 minutes from a nature reserve and the best part is that it is silent here. So quiet that I can hear my own noise in my head, wonderful!
My meditation goes splendidly in the morning and I feel more relaxed than ever. Also, I have more space to work, be creative and create my own future on.
About the move nothing has happened. I still have contact with my old partner and we’re still best friends. He will always be in my life for as long as fate allows. He even helped me to move and I am incredibly grateful for that. He is a fantastic person and I’m grateful to him for the five years we shared. Now is the time for new adventures and life has a tendency to open new doors when others close.
Really just wanted to write this to you so that you dont wonder why you see new environments in the blog, vlog and on my other social media. Better to be clear so you do not have to wonder what is happening. Everything is fine and life continues forward. Thank you for reading my post. Talk to you again soon Kiss Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *