Fördelar med att göra en 3 dagarscleanse!

Fördelar med att göra en 3 dagarscleanse. Nu har jag sedan årskiftet funderat på att göra en tre dagardscleanse för att rensa & låta tarmarna/kroppen vila. Jag har gjort det förr & det har givit mig en outömlig källa av energi dag 2 och framåt. Anledningen till att jag vill göra det just nu är för att jag känner att kroppen behöver & vill det. Lyssnar jag tillräckligt noga på mig själv, mitt inre & mina tarmar förstår jag vad den säger & kan agera enligt det. Så, dags för cleanse!

Fördelar med att göra en 3 dagarscleanse.
Fördelar med att göra en 3 dagarscleanse.

Vad är då några av fördelarna med att göra en 3 dagarscleanse:
Ska du göra en cleanse skulle jag säga att man minimum ska sikta på 3 dagar eller mera. Det tar lite tid för kroppen att komma igång så ge den lite tid och håll ut för att känna av effekterna av din cleanse. Jag börjar känna något redan på dag två & sedan vill jag fortsätta.

  • Boosta din energi – dag två upplever jag vanligtvis en enorm energi boost som håller i sig ganska länge. Fortsätter jag då att bibehålla min hälsosamma kost upplever jag verkligen att energin håller i sig. Levern jobbar ju konstant med att filtrera ut gifter & annat som är inte är bra för oss. En cleanse gör att vi stöttar lever & då kan den ännu bättre utföra sitt arbete.
  • Klarare i huvudet – Då man får riktigt energi av en cleanse & inte energi från en sockerrush resulterar det i att man tänker klarare & blir mera fokuserad. Det har ju visat sig att sambandet mellan kost och hur du mår är stort. Så äter/ dricker du bra kommer du också må bättre psykiskt.
  • Stöttar binjurarna & levern – då man ger kroppen bra näringsämnen genom tex en juicecleanse hjälper man både lever & binjurar att kunna göra sitt arbete bättre.
  • Hjälper dig att komma igång med en hälsosam förändring – En cleanse är ofta en kickstart inför tex en positiv kostförändring, viktförändring eller bara ett hälsosammare liv. I mitt fall är det inför en ännu bättre kosthållning & mera energi, som jag på sistone saknat.
  • Hjälper till att ge din hy lyster – genom att bara äta rent, lätt & näringsrik mat som stöttar kroppen & alla dess organ får man även på köpen en finare hy, vilket är ett stort plus.

Mera tips ang min cleanse kommer. Håll utkik bara! Kärlek Maya


Almost since the new year I have been thinking about doing one three day cleanse to clear and let my intestines / body rest. I’ve done it before and it has given me an endless source of energy on day 2  & onwards. The reason I want to do the cleanse right now is because I feel that my body needs and wants it. If I listen carefully enough at my belly and my guts, I understand what it trying to tell me and act accordingly. So, time to cleanse!

What are some of the benefits of doing a cleanse:

Boost your energy – day two I usually experience a huge energy boost that lasts for quite some time. If I continue to maintain my healthy diet, I really feel that the energy continues. Our liver works constantly to filter out toxins and other things that are not good for us. A cleanse gives support the liver and then it can better carry out its work.
Think more clearly – since you get real energy from a cleanse and not the energy from a sugar rush it results in thinking clearer and you become more focused. It has shown that the relationship between a good diet and how you feel is a direct link. So eat / drink well & you will also feel better psychologically.
Supports the adrenal glands and the liver – when giving your body good nutrients through a juice cleanse you help the liver and your adrenal glands to do their work better.
Helps you get started with a healthy change – A cleanse is often a kickstart for a positive dietary change, weight change or just a healthier life. In my case it is empowering an even better diet and more energy, which I recently have lacked.
Helps to give you that glow – just by eating clean, light and nutritious food you support the body and all its organs. That in turn will give you a clearer & finer skin, which is a big plus.
I will give you more info on how my my cleanse workout. Love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *