Hur jag får träningen gjord varje dag!

Hej fina!
Bloggen uteblev igår, men det har som alltid sina förklaringar. Dock behöver jag vara lite hemlighetsfull fortfarande. Lovar att berätta vad som händer i mitt liv senare i veckan. Då det inte blev ett pepp & motivations inlägg igår skriver jag ett idag fast inte det vanliga magiska mantrat, utan om hur jag får med min träning varje dag eller varje vecka.
maya becoreBild tagen av Anna Korsgren från Be.Core

Januari månad är snart över & du ser att allt fler som tyvärr droppar av sina nyår löften. Därför tänkte jag dela med mig av hur jag gör för att behålla mina träningsrutiner.
I min värld är rutiner a och o. Jag är själv en rutin människa som älskar att planera mina dagar väl så att jag är så effektiv som möjligt, men även hinner med allt jag vill göra under en hel dag. Regel nr 1 för mig så att jag verkligen får med min träning är att planer in den i kalender. Därefter schemalägger jag oftast in allt efter min träning. Mina lördagar går ut på att just strukturera upp & planera min nästkommande vecka i korta drag & då börjar jag alltid med att boka in alla mina pass på Be.Core eller någon annan form av träning. Under veckan kan det givetvis bli små ändringar, men oftast vill jag inte rucka på de tiderna.
Steg nr två är att packa träningsväskan kvällen innan och inte glömma mellanmålen eller medvetet boka in ett lunchmöte direkt efter träningen så att du får äta och fylla på din kropp med bra näring. Jag brukar till och med boka mötet på olika hälsoställen så att jag får prova deras utbud och kan rekommendera det bästa till dig, alltid. Sista steget är att boka in en träningsform som gör att du känner dig taggad på att göra det igen och igen. Tycker du det är tråkigt kommer du inte att vilja göra det, trots mina föregående steg.
En sak som man inte ska glömma med träningen är om du är nybörjare så tar det några veckor för kroppen & nervsystemet att hänga med, så ge inte upp efter två veckor för att du inte känner resultat eller bra kontakt med dina muskler. Först behöver man göra grund jobbet & sedan går det lättare att bygga på. Träna något kul, var ihärdig & se målet långsiktigt. Du fixar det, jag tror på dig! Kärlek Maya


 

Hello cutie!
I did not blog yesterday, but it’s always has its explanations. I cant yet tell you whats going on. However I promise to tell you what is happening in my life later this the week. Since there was no motivational post yesterday, I will write one today, but not the usual magic mantra. Instead a combo of motivation & how I get my workouts done every day or every week.

The month of January is almost over and you see more and more people unfortunately giving up on their New Year’s resolutions. Therefore I thought to share with you how I do to keep my workout routines.
In my world routines are everything. I myself am a routine person who loves to plan my days well so I’m as efficient as possible, but also have time for everything I want to do during a whole day. Rule No. 1 for me so I really make shore to do my exercise is to put it in my calendar. Then I usually schedule everything after my workouts. Sometime during my Saturdays I structure and plan my upcoming week in brief and I always start with booking in all my workouts for Be.Core or any other form of exercise. During the week some changes can of course occur, but usually I do not want to compromise on my work out time.
Step number two is to pack your gym bag the night before and do not forget the snacks or deliberately schedule a lunch meeting directly after the workout so you get to eat and nourish your body with good nutrition. I tend to even book my meetings on various health cafées just so I can try different foods and only recommend the best for you, always. The last step is to schedule an exercise that makes you feel psyched to do it again and again. If you find you workout boring you will not want to do it, despite my previous steps.
One thing you should not forget when it comes to training is if you are a beginner, it will take a few weeks for the body and nervous system to keep up with what your doing. So do not give up after two weeks if you do not feel results or good contact with your muscles. First you need to do the ground work and then it is easier to build. Train something fun, be persistent and see your goal long term. You can do it, I believe in you! Love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *