Hur du skapar mera positivitet i ditt liv!

Egentligen avskyr jag rubriker, där det står hur du skapar mera positivitet i ditt liv. För det står oftast saker som är klyschiga & alla är trötta på den typen av rubrik, men faktiskt så är klyschan precis det man behöver göra & det är inte mera komplicerat än så. Så, nu adderar jag mig till den skaran av artiklar som kallar sig ju hur du skapar mera positivitet i ditt liv. Så här gör bl.a jag. Scrolla ner för att läsa mera.

Mayalycka

 

Det finns en rad saker i mitt liv som ger mig glädje, lycka och positivitet & här här vilja lista några just för dig.

Tacksamhet – det eviga tjatet om tacksamhet, men faktum är att den kraften du ställer in dig själv på när du börjar praktisera tacksamhet är helt magisk. I början kommer du inte känna någon skillnad i livet, men ha tålamod så kommer du helt plötsligt när du minst anars det känna att oj jag blir faktiskt gladare av att fokusera på det jag har i livet som är bra.

Uppmuntra & hjälp andräa människor som behöver det – Genom att hjälpa andra, hjälper vi indirekt oss själva. För alla är vi ett & andra människors glädje energi påverkar oss väldigt starkt. Det finns nästintill ingen underbarare känsla än när man har hjälpt någon annan, eller hur? Praktisera vänlighet varje dag & hjälp människor så ofta du kan, utan att bli utnyttjad så klart.

Är du butter, bitter & ledsen en dag – prova att sätta på en bra låt som får dig att vilja röra på rumpan. Samtidigt som du skakar rumpa kan du väl “fake” le och låtsas vara glad. Det är svårt att le & vara butter samtidigt. Prova!

Ditt hem är din frihetszone – Skapa en plats i ditt hem där du mår bra & kan vila. En plats som speglar dig och det som är bra med dig. Jag har tex inret ett litet kontor hemma med mitt smink, min dator etc. En plats där jag älsar att vara & skapa. My happy place helt enkelt!

Utöver dessa sakerna gör även träning, mat, spendera tid med vänner mig otroligt glad & lycklig. Kärlek Maya

Här hittar du 30 dagars av pepp, motivation & inspiration så att du får ännu en skjuts mot rätt positiv riktning. 


 

 

Actually I hate headlines where it says how to create more positivity in your life. For it is often the things that are very cliché-ridden and mostly everyone is quite tired of that kind of headlines, but actually this is exactly what you need to do and it’s not more complicated than that. So, now I will add myself to the people who write this articles. 

There are a number of things in my life that gives me joy, happiness and positivity and here I will list a few things just for you.

Gratitude – the eternal nagging about gratitude, but the fact is that you tune yourself into when you start practicing gratitude is quite magical. In the beginning you will not feel any difference in your life, but be patient and you’ll all of a sudden when you least expect it you will feel a oh I actually become happier to focus on what I have in my life that is good.

Encourage and help other people who need it – By helping others we help ourselves indirectly. For we are all one and other people’s joyful energy affects us very strongly. There are almost no more wonderful feeling than when you have helped someone else, right? Practicing kindness every day and help people whenever you can, without being utilized of course.

Are you grumpy, bitter and sad one day – try to put on a good song that makes you want to shake your butt. While you shake your ass you may as well put on a “fake” smile and pretend to be happy. It’s hard to smile and be grumpy at the same time. Try!

Your home is your freedom zone – Create a place in your home where you feel good and can rest. A place that reflects you and what’s good with you. I have decorated a small office at my home with my makeup, my computer etc. A place where I love to be and be creative. My happy place simply!

In addition to these things exercise, food, spend time with friends also make me incredibly happy and lucky. Love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *