Fördelarna med att grodda & hur du gör

Fördelarna med att grodda är många. Att grodda sina egna frön är både kul och givande. Härligt att skapa sin egen mat. Man får en annan respekt för det man äter och känslan av stolhet innfinner sig.

Fördelarna med att grodda

En sak som jag har börjat använda mera och mera är att grodda. Jag groddar till min matig sallad eller bara till frukosten. Jag gjorde för ett tag sedan ett super gott bröd med groddat bovete som du kan hitta här. 

Fördelarna med att grodda är många!

Hur nyttigt är det egentligen att grodda?
Alla frön är från start små näringsbomber fulla med proteiner, fibrer och mineraler. När man blötlägger och groddar fröet väcks “sovande” enzymer till liv som sätter igång livsprocessen.

Varför är det viktigt att grodda?
Alla frön håller hårt om sin näring genom starka bindningar runt fröet. Blötläggningen och groddningen gör att fröet släpper på bindningarna och mineralerna blir mer tillgängliga för oss att ta upp.

Vad behövs för utrustning när man groddar & hur gör man?
Man behöver en glassburk, ett stycke tyg & en gummi snodd om man inte köper en grodd burk, som det flesta gör. Det du gör är att blötlägga groddarna över natten för att sedan hälla ut vattnet dagen där på. Därefter behöver bara skölja två till tre gånger om dagen tills du ser att fröet börjar öppna upp sig och en lite knorr börjat växa. Om du väljer att använda en glass burk med tyg & gummisnodd tar du tyget och sätter som lock & använder snodden för att hålla tyget på plats. Sedan är det bara att grodda!

Lycka till med blöttläggningen & groddningen. Kärlek Maya

Här hittar du ett inlägg om hur du grodda frön & nötter


For a long time now I have been a Rawfit food enthusiast and advocate a green diet, not necessarily 100% vegan diet, but very green and sparingly with light echo meats like fish and chicken. What I am advocating is of curse something I eat myself & one of the most common questions I get is how I eat when I workout and where I get my protein from. It is not as complicated as it looks and you can build a good body from a green diet eating green vegetables, sprouted and legumes.

One thing that I have started to use more and more is germinated sprouts. I sprouts if I bake, If i want to make a salad or just for breakfast on my eggs. I made a while ago a super good bread with sprouted buckwheat that you can find here.
However, I thought it might be interesting for you to read a little bit about what garmented sprouts really are.

How good is it really to eat sprouts?
All seeds are from start-nutrient bombs packed with protein, fiber and minerals. After soaking the seed you awakened the “sleeping” enzymes that triggers the process of life.

Why is it important to make sprouts?
All  seeds hide their nutrition careful by strong bonds around the seed. The soaking and sprouting makes the seed releases the bonds and minerals become more accessible for us to take up.

What equipment is needed when making sprouts & how do you do it?
You need a glass jar, a piece of cloth and a rubber band if you do not buy a sprouting jar, as most do. What you do is soak the sprouts overnight and then pour out the water the day after. Then you just need to rinse the seeds two to three times a day until you see that the seed begins to open up and a little twist begun to grow. If you choose to use a glass jar with a cloth & rubber band, remove the lid and puts the cloth as a lid and use the rubber band to hold the fabric in place. Then you can just sprout away!

Good luck with the soaking and sprouting. Love Maya

Here you can find a post about how to sprouted seeds and nuts

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *