Visualisering vad är det?

Hej hej mitt hjärta! ♥
Jag skriver ofta om visualisering och att jag tycker det är ett mycket effektivt sätt att önska sig saker, men vad är egentligen visualisering?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Visualisering är tankar samt visualiserande bilder som du ser i ditt inre. Genom att du med inlevelse känner in och ser det du ska uppnå i ditt inre kan detta även bli din verklighet. Desto mera du visualiserar ju lättare blir det att skapa detta till din verklighet.

Genom att aktivt visualisera kommer du inte bara ha roligt på vägen men även upptäcka hur motiverad samt inspirerar du blir av allt du ser. Det ska vara kul att jobba mot sin dröm samt mot olika mål. Att skapa en livsstil man vill leva kan vara en utmaning i början, men när du väl satt igång kommer du aldrig att vilja leva på något annat sätt.

Ha roligt och lycka till! Kramar Maya


Hey hey my love! ♥

I often write about visualization and that I think it is a very effective way to create your reality, but what exactly is visualization & how do you do it?

Visualization is thoughts and visualizing images that you see in your mind. By allowing you to se & feel what you dream about in your mind it can actually become your reality. The more you visualize, the easier it becomes to create this as your reality.

By actively visualize not only will you have more fun along the way but also discover how motivated and inspired you will become in everything you see. It should be fun to work towards your dream. Creating a lifestyle you want can be a challenge at first, but once you get started you will never want to live any other way.

Have fun and good luck! Love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *