Vad är bra pH-värde i kroppen?

pH står för ”potential of hydrogen” och det är skalan man använder för att mäta syra/bas balansen. Alla vi människor har ett pH-värde i kroppen och att behålla en balanserad pH-nivå är livsviktigt för en långsiktigt god hälsa!
En av orsakerna till ett för lågt pH värde i våra kroppar kan beror på bl.a vår kost, men även stress eller träning påverkar också vårt pH på olika sätt.
En kost med mycket syrabildande livsmedel kan också störa balansen i kroppen och en försurningsprocess startar. Vid tex långvarig stress, där kroppen själv hela tiden behöver reglerar syra/basbalansen kan detta leda till brist på viktiga mineraler och det i sin tur till små och/eller stora hälsoproblem. Får vi ett överskott av syra i kroppen, finns det risk för att vår kropp inte klarar av att hantera detta och börjar då istället lagra syra i bindväven, fettvävnaden och lederna.
Om du idag kanske upplever frekventa hälsoproblem som t. ex. huvudvärk, trötthet, feber, uppblåst mage eller förkylningar kan orsaken vara just denna kemiska obalans och det kan vara värt att försöka leva lite mer ”basiskt”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Om den basiska miljön i kroppen är bibehållen fungerar systemet bättre och ger oss då ett bra skydd från tex för mycket stress. Genom att alltså öka intaget av basisk mat och genom att undvika de värsta försurande källorna kan vi göra väldigt mycket för vår hälsa!

Exempel på basiska livsmedel är:

* De flesta grönsaker, rotfrukter
* Frukt och bär, citron, grapefrukt.
* Svamp, färska bönor
* En hel del örter är basiska.  Många örter är även bra på att binda tungmetaller som kan finnas lagrade i kroppen.

Exempel på syrabildande livsmedel är:

* Kött, ägg.
* Kost som innehåller mycket socker.
* Ost, pastöriserad mjölk
* Vita mjölprodukter, pasta, spannmål som råg, vete, havre, ris.
* Margarin
* Kaffe, svart te, saft, läsk, alkohol, tobak, läkemedel.

Genom att aktivt arbeta för ett balanserat PH i kroppen ger du dig själv en långsiktig bättre hälsa och därigenom bättre sömn, klarare hy, mindre sötsug och bättre fungerande mage. Stor kram Maya


Hi! Todays post is about pH in our bodies.
If the alkaline environment in the body is maintained, our system works better and gives us as good protection from too much stress. By increasing the intake of alkaline foods and avoiding the worst acidifying foods, we can do a lot for our health!

Examples of basic food is:

* Most vegetables, root vegetables
* Fruit, lemon, grapefruit.
* Mushrooms, fresh beans
* A lot of herbs are basic. Many herbs are also good at to bind heavy metals that can be stored in the body.

Examples of acid-producing foods are:

* Meat, eggs.
* Diet high in sugar.
* Cheese, pasteurized milk
* White flour products, pasta, cereals such as rye, wheat, oats, rice.
* Margarine
* Coffee, black tea, juice, soda, alcohol, tobacco, drugs.

By actively working for a balanced pH in the body it will give you a long-term better health and thereby better sleep, clearer skin, less cravings, and improve the functioning of the stomach. Big hug Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *