Små saker som kan förändra din hälsa

Nu börjar vi närma oss det nya året och det brukar innebära nystart för många. Dels pågrund av för mycket julmat, men även för att det blir en nystart i det nya året att göra om och göra rätt.
Jag skulle vilja göra om hela den grejen med att starta om på nytt 2016. Börja redan nu med små förändringar, istället för att satsa allt och kanske riskera att lägga av efter några veckor för att målet är för stort att nå direkt. Min erfarenhet när man ska nå stora mål och drömmar är att ta ett steg i taget och göra små förändringar varje dag eller varje vecka.
Tålamod är ett bra ord och något vi människor inte har särskilt gott om. Även jag jobbar ständigt med just mitt tålamod. Vill ha allt klart helst igår, hehe!

Här är några oslagbara tips på hur du kan göra små saker som kan förändra din hälsa:

  • Byt ut ditt dagliga kaffe mot kokosvatten med en sked spirulina eller vetegräs i för att få en ordentlig boost av energi. Nu kanske du gapar och säger VAA?? ehhh nej… No need to worrie! Du behöver inte byta ut alla koppar utan ta bort en av kopparna och se vad som händer.
  • Minska på intaget av din dagliga frukt fullt av socker (frukt är inte dåligt, men mycket fruktos) och ät istället bär eller äpple.
  • Byt ut fredagsmyset eller jag-är-hungrig-och-chipspåsen-var-framme-snacks mot grönsaker och smarrig dipsås. Köp hem massor av bär och ringla lite honung på eller rulla några rawfood bollar, som faktiskt innehåller 80% nyttiga ingredienser.
  • Sluta köpa vanligt vit raffinerat socker och ersätt det med honung eller kokossocker. Är det sötma du är ute efter så är allt annat än vit socker bättre. Kom ihåg att ha balans och överkonsumera inget. Då mår du bäst!
  • Addera mera grönt i allt du gör. Ibland kan det vara svårt att sluta med vissa vanor och att förändra något kan kännas jätte svårt. Gör istället så att du adderar mera av det som är nyttigt och bra för dig, som mera alkaliska grönsaker. Tex vetegräs, sparris, broccoli, avokado.

Rawfood bollar hallon

Oavsett av vilken anledning du vll förändra din hälsa och börja leva mera hälsosamt får du en ny chans varje dag. Vänta inte tills det nya året utan börja redan idag och gör små förändringar.
Make it happen and make the change. I believe in you! Kramar Maya

Make changing for a healthy lifestyle

We are approaching the new year and that usually means a fresh start for a lot of people. Partly due to too much Christmas food, but also because the new year can be a fresh start.
I would like to change this whole thing and instead start with the change now. Instead of putting all your eggs in one basket i januari and risking to quit after a few weeks because the target is too big to reach directly. Just take one step at a time and make small changes every day or every week.
Patience is a good word and I would say that us humans have problems with this.
I also have that problem and want everything at once!

Here are some unbeatable tips on how you can do small things that can change your health:

  • Replace your daily coffee with coconut water and a spoonful of spirulina or wheat grass to get a good boost of energy. Now you might says what?? ehhh no … No need to worrie! You do not need to replace all your cups. Just start by removing one of your coffe cups and see what happens.
  • Reduce your daily fruit full of sugar (fruit is not bad, but its a lot of fructose) you can eat berries or apple instead.
  • Replace your Friday snack or I’m-hungry-and-the-chips-where -in-front-of-me-snack with vegetables and yummy dipping sauce. You can also buy lots of berries and drizzle a little honey or roll some rawfood balls, which actually contains 80% healthy ingredients.
  • Stop buying plain white refined sugar and replace it with honey or coconut sugar. Anything but white sugar better is better. Remember to have balance and do not over consume. 
  • Add more greens in everything you do. Sometimes it can be difficult to give up certain habits and changing things may feel really hard. My suggestion is instead that you add more of what is useful and good for you. For example is more alkaline vegetables like wheat grass, asparagus, broccoli or avocado.

Regardless of your reasons for wanting to change and start living more healthily, you get a new chance every day. Do not wait until the new year, start today and make small changes.
Make it happen and make the change. I believe in you! Hugs Maya

Follow:
We are in this together so please share: