Så här lämnar jag 2015

Då börja 2015 lida mot sitt slut och jag har blandade känslor för året som gott. Nu när jag skriver detta sitter jag faktiskt och tittar ut över den svenska fjällen, närmare bestämt i Lofsdalen. Jag har det ganska gött och njuter till fullo att få åka snowboard samt umgås med min bästa vän och älskling till pojkvän. Även om jag mår bra nu har året verkligen varit ett händelserikt sådant, på alla plan!

2015 var året då min mamma gick bort i cancer efter två års smärta och någon månad efter det gick även min mormor bort av hjärtesorg, men 2015 var även året då jag föreläste för första gången och började med aktiv matlagning på riktigt. I början av året släppte jag även mitt första youtube avsnitt, som dock inte riktigt blev som jag önskat (la ner programmet och håller på att uppdaterar) men den som väntar på något gott väntar aldrig för länge…. to be continued.

2015

Oavsett vad som hänt lämnar jag nu året bakom mig med större visdom, mera insikter, ledsamhet, glädje och en jäkla massa av ny energi inför det nya året. Som man brukar säga så är det faktiskt trots allt slutet gott, allting gott!

För att verkligen göra det yttersta att lämna det som inte längre behövs samt skapa förutsättningar för att lyckas kommer jag imorgon att göra en rolig övning, som alla kan hänga med på.
Vid midnatt ska jag skriva två listor; en lista på 10 saker jag vill lämna bakom mig och sedan bränna upp den listan. Jag kommer även att skriva en lista på 10 saker som jag vill göra, uppleva eller känna i det nya året. Den listan kommer jag spara och ta fram i slutet av 2016 för att se om jag upplevt eller gjort något av det jag skrivit ner. Denna övning gör att jag medvetet lämna negativa känslor bakom mig samt medvetet skapa 2016 till det året jag vill.
Prova ni med, vet jag!

Gott nytt år kära vänner!
Massvis med kärlek från mig.


 

Bye Bye 2015!

2015 is going to an end and I have mixed feelings for the year that has been. Now, as I write this, I actually sit looking out over the Swedish mountains, in Lofsdalen. I am having a pretty great time and I am enjoy the time here to the fullest, loving the snowboarding and hang out with my best friend and sweetheart of boyfriend. Although I feel good now, the year has certainly been an eventful one, on all levels!

2015 was the year my mother passed away from cancer after two years of pain and one month after that my grandmother past away of heartbreak, but 2015 also was a year I lectured for the first time and started with active cooking for real. At the beginning of the year I released my first youtube episode, though it did not quite turned out as I wished, but the one who waits for something good never waits too long …. to be continued.

No matter what happened, I now leave this year behind me with a greater wisdom, more understanding, sadness, joy, and a hell of a lot of new energy for the new year. As they say, all end well that ends well!

To really make an effort to leave the no longer needed and create conditions for success, I will tomorrow make a fun exercise that everyone can try.
At midnight, I’ll write two lists; a list of 10 things I want to leave behind and then burn the list. I will also write a list of 10 things that I want to do, experience or feel in the new year. That list, I will save and look at the end of 2016 to see if I experienced or done any of what I wrote down. This exercise allows me to consciously leave negative feelings behind me and deliberately create 2016 to the year I want.
Try it with me!

Happy New Year, dear friends!
Lots of love from me. 

Follow:
We are in this together so please share: