Veckan magiska mantra-utmaning

Hej mina änglar! Hur mår ni?
Själv mår jag ok, men mycket i huvudet och mycket känslor. Det känns som att vi står inför något nytt stort och att mycket håller på att förändras. Jag vet inte hur ni känner men jag har mycket som flyger runt i huvudet och det gör mig en aning urlakad på energi. Därav min oregelbundenhet i bloggen. Sorry för det, men ni jag hoppas att ni kan ha tålamod med mig. <3

Denna turbulens vill jag givetvis påverka och vända till min fördel samt till något positivt. Så, inför denna veckas magiska mantra utmaning kommer jag fokusera på mina positiva energi källor, som finns i mitt liv. Nu när saker och ting ändå håller på att förändras kan man passa på att verkligen rensa ut bland gammal negativa energier och fokusera samt höja all positiv energi man har i livet.

Genom veckans magiska mantra programmerar jag om mig själv så att jag behåller min motivation och mitt fokus åt det håll jag vill. Upprepa det varje dag denna veckan och se vad för resultat du får. Här kommer en utmärkt övning som du kan göra för att ytterligare programmera om till rätt energi.

Du kan skriva ner 5 positiva energikällor du har i ditt liv och svara på följande frågor:

– Hur ofta gör du de positiva sakerna?
– Hur mycket tid vill du ägna åt dem?

Var ärlig mot dig själv och skriv ner precis så som du vill att det ska vara och är just nu.

Du kan skriva ner 5 energitjuvar du har i ditt liv och svara på följande frågor:
– Hur ofta gör du de sakerna (ovanor tex) eller umgås med de personerna?
– Hur mycket tid vill du ägna åt dem eller vill du kanske helt enkelt bli av med dem?

Var ärlig mot dig själv och skriv ner precis så som du vill att det ska vara och är just nu.
Gör justeringar så att du får leva i precis den energi du önskar. Allt är energi och lever du i fel energi blir ditt liv också den energin.

Trevlig måndag min kära och trevlig vecka!
Stor kram <3

pabloPic by Lovely Natalie Yonan 

Hello, my angels! How are you?

I feel ok, but there is very much happening in my mind and with my emotions right now. It feels like I am facing something new, big and much is changing. I do not know how you feel but I have a lot of things flying around in my head and it makes me a little tired. Hence my irregularity in the blog. Sorry for that, but I hope that you can be patient with me. <3

I will of course try to change this turbulent time and turn it in to my advantage as well as to something positive. So, my focus for this week’s magic mantra challenge is on my positive energy sources, which are in my life. Now since things are changing you can take the opportunity to really clean out amongst the old negative energies and focus on raising all the positive energy in your life.

During this week’s magic mantra I will program myself so that I keep my motivation and my focus in the direction I want.
You can do it with me and repeat the mantra every day this week and see what results you get.
Here is also a great exercise that you can do to further reprogram you towards the right energy.

You can write down five positive energy you have in your life and answer the following questions:

– How often do you do these positive things?
– How much time do you devote to them?

Be honest with yourself and write down exactly as you want it to be and how it is right now.

You can write down 5 negative energy sources you have in your life and answer the following questions:

– How often do you do these things (bad habits, for example) or hang out with those people?
– How much time do you devote to them or maybe you just want to simply get rid of them?

Be honest with yourself and write down exactly as you want it to be, and how its is right now.
Make an adjustments so that you will live in the energy you desire. Everything is energy so if you live in the wrong energy is becomes your life.

Have a nice Monday my dear angels and a pleasant week!
Big hug <3

Follow:
We are in this together so please share: