Skillnaden mellan att juica & mixa

Alla dessa råd & tips om att man ska göra sin egen juice eller mixa sin egen smoothie bowl, men vad är egentligen skillnaden på att juica och mixa? Jo, de begreppen ska jag försöka att reda ut till dig här.

Skillnaden mellan att juice & mixa

Väljer du att juica innebär det att du separerar alla fiber från näringsämnen i juice maskinen. Då är det lättare att dricka alla vitaminer, mineraler, enzymer och låta dem översvämma våra kroppar med godhet. Genom att juica kan du även få i dig större volym av tex grönsaker jämfört med om du skulle välja att äta samma mängd för då skulle du säkert inte klarar att få i dig allt.

Juice ger även ditt matsmältningssystemet lite vila och kan vara bra emellanåt eftersom din kropp annars arbetar hårt 24/7. Att dricka juice är också en fördel för dig vars matsmältningssystem är alltför känsligt för att hantera massor av fibrer. Jag älskar själv att juice och tips från mig är att inte blanda för mycket olika grönsaker utan att hålla dig till max 3-4 ingredienser. Juice away honey!

Mixa gör jag nästa varje dag! Är det inte för att göra smoothie bowls till frukost är det för att göra en god röra till lunch. När du mixar virvlas och mosas ingredienserna runt i maskinen till en smaskig smoothie med fiber och allt i. Att mixa ger fördelarna i att du får allt från frukten och grönsakerna tillsammans i en härlig röra, fiber, vitaminer, mineraler etc. Mums!
En annan fördel med att mixa är att du som tampas med lågt blodsocker emellanåt får i dig mycket fibrer och fibern ger ett långsam och stadig upptaget av socker i blodet. Dessutom kan du mixa massor av andra näringsrika råvaror som du aldrig skulle kunna juice och på det sättet får du i dig mera bra näring, som tex groddar, frön och nötter.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Summan av kardemumman är att både juica och mixa två underbara och effektiva sätt att maximera sin konsumtion av bra råvaror – grönsaker, frukt och olika “superfoods”. Den ena ger massor av fiber och den andra inte. Den andra gör det möjligt att utan tugg motstånd dricka & sippa på ett brett spektrum av ingredienser.

När du väl investerat i en mixer eller en slow juicer kommer du förmodligen hitta din egen favorit eller varför inte njuta av båda typerna och dricka efter din aptit och humör just den dagen. Det är svårt att göra fel när du översvämningar din kropp med alkaliskt och näringsrik kost!

Njut av bra näring och lev full av energi! Kärlek MayaAll these tips on how to do your own juice or mix your own smoothie bowl, but what is really the difference between juicing and blending? Well, this concepts I will try to sort out for you here.

If you choose to juice it means that you basically separate all the fiber from the nutrients in the juice machine. This makes it is easier to drink all the vitamins, minerals, enzymes and allowing them to flood your body with goodness. Juicing also allows you to drink a greater volume of vegetables than if you were to choose to eat the same amount you would probably not be able to ate it all.
Juicing also gives your digestive system a rest and that can sometime be good, because your body works hard 24/7. Drinking juice is also an advantage for you, whose digestive systems is too sensitive to handle lots of fiber. I tips from me is not to mix too much different vegetables or fruits but only use up to a maximum of 3-4 ingredients. Juice away honey!

Blend I do almost every day! If its not to make smoothie bowls for breakfast I make a good hummus for lunch. When blending all ingredients are whirled and mashed around in the machine to a yummy smoothie with fiber and all. Blending gives you everything from the fruit and the vegetables together in a glorious bowl with fibers, vitamins, minerals, etc. Yum!
Another advantage when blending is that ​​you who struggle with low blood sugar get all the fiber in the bowl and fiber provides a slow and steady absorption of sugar in the blood. Additionally, you can mix lots of other nutritious ingredients that you would never be able to juice and in that way you’re eating more good nutrition, such as sprouts, seeds and nuts.

The bottom line is that both juicing and blending are two wonderful and effective ways to maximize your consumption of good ingredients – vegetables, fruit and different “superfoods”. One provides lots of fiber and the other dont. The second makes it possible to drink and taste a wide range of ingredients.
Once you have invested in a blender or a slow juicer you will probably find your own favorite way of enjoying your food or why not enjoy both kinds and drink after your own appetite and mood that day. It’s hard to make mistakes when you flood your body with alkaline and nutritious diet!

Enjoy good nutrition and live full of energy! Love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *