Så här löser vi matfrågan ihop!

Så här löser vi matfrågan ihop – vad händer om man sätter ihop hälso-influencers, biohackers, forskare, mat entreprenörer, kockar och andra “changemakers” i ett rum med en massa grön mat och ger oss fri debatt. Jo, vi löser gåtan kring klimatet, sprider grön mat över hela världen och räddar alla världens problem inom 2 timmar. Om det ändå vore så väl, men vi är på god väg… Det som hände var att Aline, som jag nämnt innan med Synbiotic kitchen bjöd in mig till en mycket intressant workshop/diskussionspanel föra veckan kallad för Food for tomorrow/Happy food workshop hos Svenska institutet. Det är ett fantastiskt initiativ med fokus på att öka kunskapen kring framtidens mat och hur du och jag kan påverka utifrån där vi står. Läs mera längre ner….

Happy Food Workshop - Nov. 2018-2Happy Food Workshop - Nov. 2018-8Happy Food Workshop - Nov. 2018-18 Happy Food Workshop - Nov. 2018-33 Happy Food Workshop - Nov. 2018-36Happy Food Workshop - Nov. 2018-44

Photos by Sokol

“Food for tomorrow är ett treårigt initiativ som organiseras av SI (svenska institutet) på Västra Balkan och i Sverige. Initiativet genomförs i varierande samarbeten och format där team tar sig an utmaningar, där deltagare med olika profil och kompetens arbetar med att lösa konkreta problem inom livsmedelssystemet. Det är kopplingen och passionen till bra mat är den gemensamma nämnaren för deltagarnas engagemang. Samarbeten som föds på traven utvecklas och tas vidare under 8 månaders tid. Syftet med initiativet är att stärka regionala samarbeten samt att visa på lokala initiativ med global potential. Det är endast när alla nivåer aktiveras som vi kan skapa förändringar.”

“Happy food workshop vänder sig till personer som arbetar med mat och hälsa och leds av Aline (forskare och grundare av Synbiotic Kitchen). Matkreatörer och entreprenörer, som bl.a. grundat Stockholm Food Movement delar också med sig av sina erfarenheter om matens betydelse för en hållbar framtid”.

Kombinationen av Food for tomorrow och Happy food workshop utgör en fin plattform för oss alla matnördar att få påverka. Detta var min första gång som deltagare under workshopen och jag kommer definitivt vara med flera gånger. Jag förstår inte hur jag missat denna typen av event. Är så glad och tacksam att jag mött Aline och vi nu tillsammans kan inspirera och skapa diskussion kring gröna kost. Du är också välkommen så hoppas vi ses där nästa gång! Klicka på länkarna ovan för att följa kommande event.


What happens if you put together health influencers, biohackers, researchers, food entrepreneurs, chefs, and other changemakers in a room with a lot of green food and you give us free debate. Yes, we solve the mystery of climate change, spread green food all over the world and save all the world’s problems within 2 hours. If that only were the case, but we’re on our way… What happened was that Aline, as I mentioned before with Synbiotic Kitchen, invited me to a very interesting workshop/discussion panel called Food for tomorrow / Happy food workshop at the Swedish Institute. It’s a great initiative, focusing on increasing knowledge about the future of food and how you and I can influence from where we stand. 

“Food for tomorrow is a three-year initiative organized by SI (Swedish Institute) in the Western Balkans and Sweden. The initiative is implemented in varied partnerships and formats where teams face different food-related challenges, where participants with different profiles and skills work to solve concrete problems within the food system. The link and the passion for good food is the common denominator for the participants’ involvement. The program is developed and continued for 8 months. The aim of the initiative is to strengthen regional partnerships and to demonstrate local food initiatives with global potential. It’s only when all levels are activated that we can create changes. “

“Happy food workshop is an initiative for people who work with food and health and is led by Aline (scientist and founder of Synbiotic Kitchen). Food creators and entrepreneurs who among others have founded the Stockholm Food Movement also share their experiences about the importance of food for a sustainable future “.

The combination of Food for tomorrow and the Happy Food workshop is a great platform for us all food nuts to influence. This was my first time as a participant during the workshop and I will definitely be there participating again.  I’m so happy and grateful that I met Aline and we can now together inspire and create discussion about green food. You are also welcome so hope to see you there next time! Click on the links above to follow the upcoming events. 

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *