Självkärlek är en resa vi alla borde omfamna!

Jag känner att denna veckan är helt och håller inspirerad med självkärlek. Ett ämne jag brinner extra mycket för & mitt mål med allt mitt arbete är att hjälpa dig att älska dig själv & bli den bästa versionen av dig själv utan andra människors påverkan. Jag tycker att självkärlek är en resa vi alla borde omfamna.

Maya Dont foregtto fall inlove with yourself first

Bild av Aboutthatlook

Vad är då att älska sig själv? Ja alla har vi olika syn på olika saker & jag kan bara prata från egna upplevelser. Om du har lyssnat på pod avsnittet från Hälsosnack (länken till avsnittet finns längre ner) vet du att jag har klarat mig själv från en väldigt ung ålder. Jag kände mig aldrig trygg i min uppväxt & fick aldrig någon bekräftelse på att jag dög eller var bra. Det har tagit lång tid att hitta min självkärlek & precis som du har jag fortfarande stunder där jag tvivlar på mig själv. Det jag dock har valt att göra är att jobba sten hårt med mitt välmående & det inkluderar min kärlek till mig själv. Jag har gjort många saker för att förbättra min sjävkänsla/själförtroende.

Tips jag önskar att jag fick lära mig i skolan vid ung ålder, som jag nu lärt mig under livets gång.

 • Låt aldrig någon annan styra dig.
 • Älska dig själv först (nej det är inte egoistiskt)
 • Stå kärleksfullt i ditt ljus & i din styrka i allt & ingenting.
 • Identifiera dig inte med yttre faktorer som tex ytseende, kläder, smink etc. Med det menar jag inte att man inte får gilla att ta hand om sitt ytseende eller klä sig snygg samt sminka sig (jag älskar att använda alla dessa yttre faktorer), utan jag syftar mer på att inte låta det styra din identitet & själv bild. För det är bara yttre faktorer, som ger glädje och boost för stunden men det är inte du på riktigt.
 • Följ din intention ALLTID, utan att be om ursäkt.
 • Var alltid ärlig även om sanningen kan göra ont. Givetvis med respekt för andra, utan att vara elak. Det är skillnad på att vara ärlig & omtänksam än ärlig & elak. Våga stå för dina åsikter!
 • Våga vara ensam.
 • Höj andra & ge villkorslös kärlek.
 • Leta alltid efter lärdomen i allt & håll inte fast vid smärta. Acceptera att det gör ont & släpp taget för det går över.
 • Allt är möjligt & bara du vet dina egna begränsningar. Hemligheten är – det finns inga begränsningar!

Tro på dig själv för du är såååå JÄKLA grym! Kärlek Maya

 – Länk till Hälsosnack med migThis week is totally inspired by self-love. A topic I love & my aim with all of my work is to help you to love yourself and be the best version of yourself without other people’s influence. I think that self-love is a journey we all should embrace.

What is then to love yourself? Yes we all have different views on different things and I can only speak from my own experiences. If you have listened to the podcast by Hälsosnack (link to the section further down), you know that I have taken care of myself from a very young age. I never felt safe in my childhood and never received any confirmation that I was good enough. It has taken a looong time to find self-love and just like you I still have moments where I doubt myself. However, I have chosen work hard with my well being and that includes my love for myself. I have done many things to improve my self-esteem / self-confidence.

Tip I wish someone told me in school at a young age, I now learned all this throughout life.

 • Never let anyone else control you.
 • Love yourself first (no it’s not selfish)
 • Be lovingly in your light and your strength in everything & nothing.
 • Do not identify yourself by external factors such looks, clothes, makeup, etc. By that I mean not that you may not like to take care of your looks or dress nice and do make-up (I love to use all these external factors), but I am not identity my self with those things. For it is only external factors that bring joy for the moment but it is not the real you.
 • Follow your intention ALWAYS, without apology.
 • Always be honest, even if the truth can hurt. Of course with respect for others, without being malicious. There is a difference to be honest & caring than honest and malicious. 
 • Dare to be alone.
 • Raise others & give unconditional love.
 • Always look for the lesson in everything and do not hold on to pain. Accept that it hurts and let go of it pass.

Everything is possible and only you know your own limitations. The secret is – there are no limits!
Believe in yourself because you are soooooo fab! Love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *