Recept på ansiktsmist med bakterier för huden

Nomineringar jobb och samarbeten

Recept på ansiktsmist!
Häromdagen gick jag in på Örtagubben, som ligger på Odengatan. Örtagubben är en kosttillskotts butik men de säljer även massvis med mat & skönhet. I affären började jag prata med en kille som jobbade där som hade sten koll på hudvård. Han berättade flera intressanta saker för mig ang bakteriefloran i ansiktet & hur viktigt det är att bibehålla hudens bakterieflora precis på samma sätt som att det är viktigt att bibehålla en god bakterieflora i tarmen. Allt detta gjorde mig ännu mera intresserad av huden så nu håller jag på att “nörda” in mig på ämnet bakterieflora för huden.

recept på ansiktsmist

Huden består av flera lager hud, som innehåller massor av bakterier både de som kan göra nytta för oss och de som kan orsaka sjukdom.
De flesta känner till att det är viktigt att ha en bra bakteriebalans i magen, men nu bör vi även tänka på att vara måna om våra bakterier på huden, kroppens största organ, eftersom de hjälper oss att undvika infektioner & förebygger en “dålig hy”.
Killen på Örtagubben berättade att när vi födds & kommer ut genom slidan täcks vi av en bakteriehinna som sedan sätter grunden för våra bakterier på huden samt finns med oss hela livet om vi nu inte förstör den med hudvård som är fylld av syntetiska farliga ämnen. Vi diskuterade även att många av oss använder starka preparat för att bekämpa acne etc, men min & hans tro är att grunden i problemet av tex acne börjar alltid i floran/hormonellt både i tarmen & ansiktet. Eftersom största delen av hälsa sitter i tarmen bör man jobba med att ta hand om sin kropp/floran både i ansiktet & tarmen. Alltid jobba förebyggande så slipper man många hälsoproblem.

Hur gör man då för att stärka upp ansiktsfloran. Tarmfloran kan man tex stärker genom att äta probiotika & läkande kost för din kropp. På samma sätt kan vi tydligen stärka upp hudfloran genom att tillföra goda bakterier. Jag fick tipset att göra en egen bakteriemist/ansiktsmist med ingredienserna som du kan läsa i första punkten. Denna mist ska jag testa att göra snart, men kunde inte vänta med att berätta så här får du receptet.

 • Molkosan + vatten + msm + valfri eteriskolja = bakteriemist för ansiktet med goda bakterier i. Molkosan är fermenterad ostvassle & innehåller tydligen inte mjölkproteiner eller mjölksocker (laktos).
 • Du kan börja med att byta ut din syntetiska hudvård mot rena & naturligt produkter.
 • Ät symbiotika eller probiotika för dina tarmar för mår tarmen bra mår huden bra.
 • Sminka dig inte alltid, utan låt huden vila någon gång varje vecka
 • Han på örtgubben sa även att på natten återhämta sig huden själv så vi bör inte tillföra för mycket krämer & oljor med risk för att täppa till, utan låta huden göra sitt egna jobb. På dagen däremot kan vi med fördel använda oss av allt – serum, krämer & oljor för att hjälpa till med skyddet för yttre avgaser, föroreningar etc.
 • Rengör huden med olja & tvätt svamp som du rengör ordentligt varje kväll.

Dags att börja boosta sin tarmfloran & bakteriefloran i ansiktet för att må bra. Kärlek Maya


The other day after my workout at Be.core I went to Örtagubben located on Odengatan. Örtagubben is a food supplement store but they also sell lots of food & natural  beauty. I was in looking for a skin care kit from Abloom. Love the brand. However in the shop I started talking to a guy who worked there who had lots of knowledge on skin care. He told me many interesting things regarding the bacterial flora in the face and how important it is to maintain the skin bacterial flora exactly the same way that it is important to maintain a good bacterial flora in the gut. All this made me even more interested in the skin, so now I am obsessed  with the subject.

The skin consists of several layers of skin, which contains a lot of bacteria, both of which can benefit us and those that can cause disease.
Most people know that it is important to have a good balance of bacteria in the stomach, but now we should also think about our bacteria on the skin, the body’s largest organ, because it help us to avoid infections and prevent a “bad skin” .
The guy on Örtagubben told me that when we are born and come out through the vagina we get covered in a bacterial mucus that sets the foundation for our bacteria on the skin and stays with us throughout life if we do not destroy it with skin care that is filled with synthetic substances. We also discussed the fact that many of us are using powerful drugs to combat acne, etc, but my and his opinion is that the foundation of the problem acne always starts in the flora / is hormonal. Since most of our health comes from the bacterial flora in the gut we should work on taking care of our body / flora both in the face and gut. Always work prevention so you avoid many health problems.

How do you do to strengthen the facial flora. The intestinal flora can for example be strengthen by eating probiotics & a healing diet for your body. In the same way we can apparently boost up the skin flora by providing good bacteria. I got the tip on how you can make your own bacteria mist with ingredients that you can read in the first paragraph. 

 • Molkosan + water + MSM + optional essential oil = bacterial mist for your face with good bacteria. Molkosan is fermented cheese & it apparently do not contains milk proteins or milk sugar (lactose).
 • You can start by replacing your synthetic skin care with pure & natural products.
 • Eat symbiotic or probiotics for your gut
 • Let your skin rest & do not use make-up all the time
 • He at örtgubben also said that during the night the skin recovers itself so we should not interfere too much with creams and oils in the risk of clogging, but allowing the skin to do its own job. Durin the day, however, we can use all our products – serums, creams and oils to help with the protection of external things like exhaust, pollution, etc.
 • Clean the skin with oil and a washing sponge, Make shore you clean the sponge thoroughly every night.

Time to boost your intestinal flora & bacterial flora in the face to be healthy. Love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *