Hur jobbar du på din inre lycka idag?

Jag tror att vår roll här på jorden är att visa upp vår absolut bästa och mest skinnande version av oss själva. Det är vår plikt och vår gåva som vi ger till världen. Och när vi gör det inspirera vi även andra att göra detsamma.
Så säg mig fina, hur jobbar du på din inre lycka och glädje idag?

Jag har några saker jag brukar göra för att jobba med mig själv och min inre lycka:

  • Emellanåt när jag mediterar brukar jag sätta en intention i slutet av min meditation. Något att tänka på när jag möter världen. Det kan te.x vara att alltid sprida glädje och positivitet. Att sätta en intention, får mig att skina lite extra och jag vet att jag har goda tankar när jag möter andra människor.
  • Jag har laddat ner appen Storytel och där lyssnar jag alltid på olika personlig utvecklingsböcker, som peppar, motiverar och stärker mig. Har precis avslutat en bok som heter den magiska gnistan, som var otroligt inspirerande och den gav mig många aha-upplevelser.
  • Jag är alltid sann mot mig själv, även om det kan vara lite obekvämt vissa gånger. Man vill oftast vara alla till lags, men det är inte alltid möjligt och det är också okej så länge man inte gör någon illa. Att vara sann mot sig själv och våga följa sin väg samt sin egen magkänsla är sann inre lycka för mig och det är det som gör att jag strålar extra.

_MG_0946

Som alltid vill jag tacka dig så mycket för att  du går in och följer mig. Förhoppningsvis finns det något av allt jag skriver som kan hjälpa just dig med att ta ett steg framåt till att vara den bästa versionen av dig själv. Allt jag skriver och gör är enbart för dig! ♥


I believe that our role here on earth is to show up to the world and show our absolute best and most shiniest version of ourselves. It is our duty and our gift to give to the world. And when we do, we inspire others to do the same.
So tell me, beautiful, how are you working on your inner happiness and joy today?

I have some things I usually do to work on myself and my inner happiness:

  • Occasionally, when I meditate, I set an intention at the end of my meditation. Something to think about when I face the world. It can be to always spread joy and positivity everywhere I go. Putting an intention, makes me shine a little extra and I know I have good thoughts when I meet other people
  • I have downloaded the app Storytel and everywhere I go I listen to different personal development books, books that motivate and strengthens me. I Have just finished a book called the magic spark, which was incredibly inspiring and gave me many insights.
  • I’m always true to myself, even though it may be a little uncomfortable at times. Often people want to please everyone, but it is not always possible and it is okay as long as you do not do any harm. Being true to oneself and have the courage to follow my own path and my own inner self is true inner happiness for me and that’s what makes me shine a little extra.

As always, thank you so much for following me. Hopefully there is something of everything I write that can help you to take a step forward to becoming the best version of yourself. Everything I write and do is just for you! ♥

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *