Så här håller jag huden återfuktad & inte torr!

Vi bor i ett klimat där temperaturskillnaderna kan variera mellan 15 plus & 10 minus vissa dagar, vilket resulterar i att huden får anpassa sig ganska fort & använder man då inte bra produkter som kan hjälpa till när huden inte hinner med kan det resulterar i torr hud, kliande hud eller rodnader. Jag har varit med om det & kanske känner du igen dig också. Dock har jag löst det problemet för både min hy som mitt hår. Läs svaret längre ner!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

För mig är svaret till alla torra problem först & främst rena, naturliga produkter utan en massa syntetiska ämnen i. Nästa steg är rena oljor i olika former, som tex avokado, jojoba, argan, katusfikon olja.. Många oljor fungerar som en bra bas innan du lägger på din makeup tex eller under dagkrämen, då olja kan kapslar in fukt på ett bra sätt. Många tror att du blir fett & få finnar av att använda oljor, men det är en myt. Det finns dock vissa oljor som kan täppa till dina porer som var noga med att välja rätt sorts olja för din hy. Enligt min vän Sara som är hudterepeut & specialiserar sig på ekologisk hudvård så gäller generellt regeln att någon med acne och finnar bör välja lätta oljor och de med torr hy och eksem kan välja fetare.
När jag använder olja har jag alltid en minst till. Först rengör jag huden, för att sedan smörja in mig med olja & sist ansiktsmist.

Om man är osäker på om man tål en olja kan man göra ett så kallat patch-test, då man tar lite av produkten och lägger antingen i armvecket eller bakom örat (där huden är mest lik huden i ansiktet). Om ingen reaktion uppstått efter 48 timmar så kan man prova oljan i ansiktet.
Var inte rädd för att frossa i oljor både invertes och utvertes för det smörjer din så fint. Kärlek Maya


 

We live in a climate where the temperature differences can vary between 15 plus and 10 minus some days, resulting in skin problems because the skin cant adapt that fast always. If you then do not use one good products that can help your skin it can result in dry skin , itchy skin or redness. I have been through it and maybe you recognize it too. However, I have solved that problem for both my skin & my hair. 

For me the answer to all dry problems first and foremost are pure & natural products without a lot of synthetic substances. The next step is pure oils in various forms, such as avocado, jojoba, argan, Barbary fig seed oil.
Many oils serves as a good base before you put on your makeup or day cream. Since oils can encapsulate moisture in a good way. Many people believe that you get oily skin or pimples by using oils, but it is a myth. However, there are some oils that can clog your pores so were careful to choose the right kind of oil for your skin. According to my friend Sara, who is a skin therapist & specializing in organic skin care, there is as general rule that someone with acne and pimples should choose light oils and those with dry skin and eczema can choose fatter.
When I use oil I always have a face mist  First I clean my skin, then rub the oil and finally facial spray some mist.

If you are unsure if you can withstand an oil you can make a so-called patch test, when you take a little of the product and put either on your elbow or behind your ear (where the skin is most similar to the skin on the face). If there is no reaction occurred for 48 hours so you can try the oil in your face.
Do not be afraid to indulge in oils both for your inside & for your skin. They will give you great moisture & glow. Love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *