Jag är med i årets OBA juryn!

Jag har helt glömt att berätta att jag faktiskt är med i detta års Organic Beauty Awards juryn. Otroligt roligt och viktigt arbete för att lyfta och främja naturliga och ekologiska produkter. Alla behöver bli bättre på att göra bra val i allt vi köper, men det är inte alla som vet vad det ska välja och vad som är bra för både djuren, naturen och oss själva. Därför är OBA super bra för dig som konsument för vi alla i juryn hjälper dig att välja de bästa produkterna sedan kommer även du kunna vara med att rösta. Vi gör helt enkelt detta tillsammans och gemensamt erbjuder fantastiska produkter.
Förutoma jag i juryn finns bl.a dessa med (alla är inte med på bilden) oba-jury-del2-1024x614

 

Många av dessa inspiratörer känner du kanske igen, medan andra är nya. När jag såg listan på personer blev jag super stolt och glad över att få samverka med dessa. Vill du läsa mera om varje medlem tycker jag du kan klicka dig vidare här samt här för att läsa mer om den andra halvan av medlemmar.

Tydligen har juryn även i år utökats med två hållbarhetsansvariga, som har i uppgift att enbart granska hållbarhetsaspekten på de tävlande produkterna. Jag vet inte hur du känner men jag är taggad och spänd. Puss Maya


 

I’ve completely forgotten to tell you that I’m actually in this year’s Organic Beauty Awards jury. Incredibly fun and important work for raising and promoting natural and organic products. Everyone needs to be better at making good choices in everything we buy, but not everyone knows what to choose and what is good for both animals, nature and ourselves. Therefore, OBA is a super great organization because we in the jury help you choose the best products.  In the picture above you can see some of the people on the jury. (not everyone is included in the picture.

Apparently, this year, the jury also has been increased with two sustainability members, whose task is to only review the sustainability aspect of the products. I’m super psyched and happy for the task. Kiss Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *