3 personliga saker du inte visste om mig!

Hej & hå det är redan fredag!! Gaaahhh, var tar tiden vägen. Asså denna veckan har sprungit iväg, men oj vad roligt jag haft det. Jag har ju hållit på med mitt hemliga råa projekt, som jag snart ska få dela med mig utav. Wiihhoo längtar!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Jag skrev ju för någon dag sedan att jag skulle försöka att varje fredag addera med ett inlägg om mig själv, som ger dig en mera personlig inblick i vem jag är. Har funderat lite över formatet & jag tänker att det kommer variera lite. Idag börjar med en enkel några saker du inte visste med mig.

 • Min resa till att bli bloggare idag började med en stor livsskris för ca 9 år sedan. Man brukar säga att man utvecklas i svåra tider & det kan jag skriva under på. De senaste 9 åren har varit en lång uppförsbacke, med många svåra hinder & förluster för mig, men oj vad det har utvecklat mig som människa & vad jag har lärt mig under den tiden. Jag skulle inte önska min värsta fiende (har inga fiender) att gå igenom det jag gått igenom, men jag är otroligt tacksam över allt som hänt trots mycket smärta & många tårar. Livet går upp och ner för allt behöver ha sina motsatser. Nu är det tack och lov påväg ner och saker rullar på i rätt riktigt för mig. Tack livet för allt du visat mig.
 • Jag är född & uppvuxen i Lund Skåne, närmare bestämt Gunnesbo. Där jag gick samma grundskola som vår egen Kaka Hermansson. Sedan flyttade jag till Malmö och gick gymnasiet med Zlatan i hela tv år. Kanske inte så väldigt intressant info för dig, men lite kul tycker jag.
 • Jag har sedan 10 års ålder nästa klarat mig själv. Bodde hemma hos mamma, men vi hade inte en väldigt bra relation tyvärr. Vi var väldigt olika samtidigt som vi båda var extremt envisa. Hon var inte speciellt kärleksfull eller rättare sagt hon visste inte riktigt hur hon skulle visa kärleken och gjorde på sitt sätt så gott hon kunde.

  Jag har alltid gått min egen väg passionerat & drivet, vilket säkert inte var lätt för min mamma heller som ofta var orolig för mig. Min bestämda & envisa energi har funnits där så länge jag kan minnas & det är nog den som gjort att jag alltid rest mig upp när jag fallit. Tacka gud för den!

  Min pappa fanns bara med i bilden ibland eftersom mamma & pappa skilde sig redan när jag var lite bebis. Detta har resulterat i att jag under min har bedrivit ett evigt sökande efter trygghet, kärlek & vänskap hos mina pojkvänner, vänner & vänners familjer.

  Trots detta minns jag min uppväxt som positiv & bra, även om jag ofta känt mig ensam. Dock är jag inte arg eller bitter på någon i min familj för det har gjort så gott de visste och kunde just då. Jag är ju tack vare allt som hänt den personen jag är idag.
  Idag är jag stark, trygg, full av kärlek, glad, positiv. Fortfarande envis, driven & passionerad. Älskar livet och allt som kommer där till. Min pappa ska jag snart träffa efter 10 års uppehåll, vilket är spännande. Mamma gick ju bort för ca 1,5 år sedan så henne har jag kvar i hjärtat.
  Det är aldrig försent att laga relationer & gå vidare från allt som varit. Glöm inte det! Vi lever bara en gång i denna kroppen så ta vara på det du fått att jobba med. Välj att släppa, glömma, förlåta och gå vidare. Kärlek Maya

Första bilden tagen av Pavel Maira


 

 

Hello & omg it’s already Friday!! Gaaahhh, where does the time go. This week have run by so fast, but oh what fun I had. I’ve been doing my secret raw project which I soon will share with you. Wiihhoo cant wait!

The other day I wrote that I would post a personal blogg post about me every Friday which gives you a more personal insight into who I am. Been thinking a little of the format and I think it will vary it from Friday to friday. Today begins with a few simple things you did not know about me.

My journey to becoming a blogger began with a major life crisis for about 9 years ago. It is often said that you develop in difficult times and I can verify that. The last 9 years has been a long uphill battle with many difficult obstacles and losses for me, but oh how it has developed me as a person and what I’ve learned during that time. I would not wish my worst enemy (have no enemies what I know off) to go through what I went through, but I’m incredibly grateful for everything that has happened in spite of much pain and many tears. Life goes up and down since life needs its opposites. Now my life is thankfully on its way down and things are rolling on the good path for me. Thank tou life for everything you taught me so far.

I was born and raised in Lund Skane. Where I went to the same elementary school as our own Kaka Hermansson. After elementary school I moved to Malmö and went to high school with Zlatan. Maybe not so very interesting for you, but I think that its a bit of fun.

I have since the age of 10 almost taken care of myself. Stayed at home with my mom, but we did not have a very good relationship, unfortunately. We were very different, while we were both extremely stubborn. She was not particularly loving or rather she did not really know how she would show the love and did things as best she could.
I’ve always gone my own way passionate and driven, which certainly was not easy for my mother who were often worried about me. My stubborn energy has been there as long as I can remember and it’s probably the reason why I’ve always stod up after I fell. Thank god for that!
My father was only part of the picture at times because mom and dad divorced when I was a little baby. This has resulted in me during my childhood/youth have engaged in an eternal quest for security, love and friendship in my boyfriends, friends and friends’ families.
Despite this, I remember my childhood as positive and good even though I often felt alone. However, I am not angry or bitter at anyone in my family they have done the best they knew and could at the time. I’m due to everything that happened the person I am today.
Today, I am a strong, confident, full of love, happy, positive. Still stubborn, driven and passionate. Love life and everything in it to. My dad, I soon will meet after 10-year break, which is exciting. Mom did pass away for about 1.5 years ago so her I have left in my heart.
It is never too late to mend relationships and move on from all that has been. Do not forget that! We only live once in this body, so take advantage of it. Choose to let go, forget, forgive and move on. Love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *