Så här blev resultatet av min hårmineralanalys!

harmineralanalys-4
harmineralanalys-5

För några veckor sedan gjorde jag en hårmineral-analys på Paradiset i Stockholm. Det var en kvinna som heter Åsa, som utförde den och hon är utbildad av Alpha plus som tydligen gör alla hårmineral-analyser. Det var otroligt intressant och jag har länge velat göra en länge för att se hur det står till i min kropp med spårämnen, mineraler och tungmetaller. Jag har ju hållit på att “detoxa” och boosta min kropp i några år nu så jag hoppades givetvis på bra resultat. Analysen visade i diagram exakt hur tex alla mineraler stod i propotion mot varandra. Du kan se lite vad jag menar på bilderna nedan. Resultatet kan du läsa mera om längre ner… vad tror du? Var det bra eller dåligt?

Resultatet som visades var inte 100% vad jag hade önskat mig, men det var mycket bra enligt Åsa som gjorde analysen på mig. Det är tydligen mycket vanligt att människor är i extrema obalanser i kroppen och jag var inte i riskzonen på något sätt. Många har högahalter av tungmetaller som är en av de största bovarna i kroppen (jag kommer skriva ett inlägg senare i veckan om vad som kan hända i kroppen vid för mycket tungmetaller)
I mitt fall hade jag höga halter av kvicksilver, vilken är väldigt vanligt tydligen och denna tungmetall ligger och stör mitt upptag av olika mineraler. Mitt immunförsvar blir påverkat och det gillade jag inte så tänker ta reda på hur jag kan bli av med kvicksilvret illa kvickt.
Jag hade även små mängder av arsenic och det är troligtvis från kinesiskt ris, som jag ett tag överkonsumerade genom att äta riskakor varje dag. Bättre att köpa ris från Italien tydligen om man vill äta ris överhuvudtaget. Tycker man att riskakor är ett bra alternativ till snacks finns det faktiskt bovetekakaor hos Renee Voltaire som är minst lika bra.

Mina obalanser kring mineraler och spårämnen, som jag fick reda på genom analysen hade jag en lite aning om redan. Jag hade bl.a en obalans mellan zink/koppar ocb kalcium/magnesium.
Efter nästa två år av rensande och boostade av kroppen har jag lärt känna den mycket väl och är lyhörd för signaler som den ger mig. Jag är ju dessutom en hälsonörd, som söker svaren om mig själv och provar nya saker för att ge mig själv och min kropp läkning så fort jag känner att något inte står rätt till. Jag lyssnar noga på den helt enkelt.

Jag tycker att hårmineralanalysen är ett fantastiskt verktyg för att just svart på vit få reda på exakt vilka obalanser man har i kroppen. Som hjälp efter analysen får man rekommenderat kosttillskott och det är ju logiskt eftersom du behöver korregera dina obalanser. Dock valde jag att inte köpa dessa kosttillskott för är det en sak jag har lärt mig efter att ha gått hos mina kinesologer så är det att kroppen klarar inte alltid att korregera allt som är fel på en och samma gång. Man behöver skala av ett lager i taget och äta vissa mineraler första och andra efter det. Jag kommer dock att ta med mig den värdefulla informationen jag fått genom analysen och låta min kinesolog testa fram vad kroppen vill börja med att äta. Kroppen har ju alla svaren och så länge jag lyssnar kommer jag att hamna rätt. Jag kan varmt rekommendera hårmineral-analys för den gav mig en väldigt bra överblick hur det står till i min kropp. Har du några frågor kring analysen så kommentera gärna under inlägget. Kärlek Maya

Här kan du läsa om mitt första besök inför hårmineral-analysen – klick!


Hi! A while ago I did a hair mineral analysis. The result shown was not 100% what I wished for, but it was very good according to Åsa who did the analysis on me. It is obviously very common that people are in extreme imbalances in the body and luckily me I was not at risk in any way. Many people have high levels of heavy metals which is one of the biggest problems and issues in the body.
I had high levels of mercury, which is very apparently very common and this heavy metal interferes with my uptake of different minerals. My immune system is affected by this and of course, I do not like this so I’ll have to figure out how to get rid of mercury asap.
I also had small amounts of arsenic and it is probably from all Chinese rice, which I ate a lot of when eating rice cakes every day. Better to buy rice from Italy if you want to eat rice at all. 

My imbalances of minerals and trace elements I had a little idea about already. Since I have the last two years been cleansing and boosting my body, I’ve learned to listen to the signals my body gives me. I am also a health nut who seeks answers about myself and tries new things to give myself and my body healing as soon as I feel that something is not right.

I think the hair mineral analysis is a great tool for finding out exactly what imbalances you have in the body. As a result of the analysis, you get recommended dietary supplements and that’s logical because you need to correct your imbalances. However, I chose not to buy these supplements because one thing I’ve learned after going with my kinesiologist a lot of years is that the body can not always correct all that’s wrong at once. You need to shed one layer at a time and eat some minerals first and then continue. However, I will bring the valuable information I received through the analysis and let my kinesiologist test what my body wants to start with. The body has all the answers and as long as I listen, I will get the right info and steps I need to take. I strongly recommend hair mineral analysis because it gave me a very good overview of all my imbalances in my body. If you have any questions about the analysis, please feel free to comment under the post. Love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *