Testar ekologiska Rms beauty för en naturlig look

Rms beauty för en naturlig look (inget samarbete) “RMS Beauty är skapat för att förändra hur kvinnor använder smink och det handlar om mer än att bara använda ekologiska ingredienser. I själva verket är den ekologiska biten bara det första steget i att skapa en produkt som inte bara är giftfri, men även fokuserar på att produkterna ska läka & ger näring åt huden”. Denna meningen är direkt citerad från Rms beauty hemsida & beskriver deras smink enligt mig mycket bra.
De har en hel rad av makeup som just ger huden näring & jag har valt ut två produkter som jag använder mest från deras serie. Deras röda läppstift & deras Un cover-up täckande concealer.

Rms beauty för en naturlig look
Rms beauty för en naturlig look
Rms beauty för en naturlig look

Rms beauty för en naturlig look. Letar du efter 100% rent multi-funktionellt smink så är det RMS du söker. Rms kan användas till olika kombinationer i din makeup bl.a som det röda lip shine du ser på bilden, vilket kan användas som både rouge, ögonskugga & läppstift. Så bra!
Rms innehåller inte något vatten så du kan “dubbel dippa” med dina fingrar i burken utan att behöva oroa dig för eventuell bakterie tillväxt. Sminket är fullproppat med närande oljor, som tar fram det bästa i din hy & lämnar dig med en fin glans. Jag skulle säga att Rms är för dig som vill ha en levande hy med lyster, där hyn får andas och skimra. Vill du ha en mera “kakig” & extremt matt effekt så skulle jag rekommendera att du blandar makeup. Tex Rms un cover-up är bra som bas concealer, men att du sedan i så fall blanda den med ett mattifierande puder. Jag brukar använder un-cover up tillsammans med mina produkter från Lily Lolo & Zuii organics. Två puder jag använder är Popcorn från Lily Lolo & finishing powder flawless matte.

Här hittar du mina utvalda produkter från Rms

Ta hand om din hud för du förtjänar det bästa. Kärlek Maya


“RMS Beauty is created to change the way women use makeup and it is about more than just using organic ingredients. In fact, the ecological part is only the first step in creating a product that is not only toxic, but also focuses on the products that heals and nourish the skin. ” This sentence is directly quoted from the RMS website and describe their makeup according to me very well.
They have a whole range of makeup that nourishes the skin & I have selected two products that I use. Their red lipstick & their Un Cover-Up Concealer.

Are you looking for a 100% pure multi-functional makeup then you are searching for RMS. RMS can be used in various combinations in your makeup like the red lip shine you see in the pictures, which can be used as both blush, eye shadow and lipstick. So good!
RMS does not contain any water, so you can “double dip” with your fingers in the jar without having to worry about possible bacterial growth. The makeup is packed with nourishing oils, which brings out the best in your skin and leave you with a nice shine. I would say that RMS is for those who want a living skin with luster, where the skin can breathe and shimmer. Do you want a more “cakey” and ultra matt effect I would recommend that you mix different makeup. For example RMS un cover-up is good base concealer, but you then you should mix it with a matte powder. I usually use the un cover-up along with my products from Lily Lolo & Zuii organics. Two powder I use is Popcorn Lily Lolo Finishing Powder & flawless matte.

Take care of your skin because you deserve the best. Love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *