Så här läser du innehållsförteckningen i livsmedel!

Att handla & välja ut hälsosamma livsmedel kan vara svårt ibland, speciellt om man inte riktigt förstår innehållsförteckningen. Många av våra livsmedel innehåller en hel del E-ämnen, socker i olika former & andra syntetiska ingredienser. Jag kan inte alla ämnen utan till, men ska försöka hjälpa dig så gott jag kan & visa hur jag går tillväga.

mantra mayanestorov

Först tycker jag du ska ladda ner en app som heter Chemical Maze, där du kan få info om olika ämnen är bra, dåliga eller ok. Den är på engelska, men väldigt lätt att förstå. I den appen kan du skriva in vilket ämnen som helst och du kommer omedelbart få svar på bl.a risk level, function & potential effect. Allt som du behöver veta helt enkelt för att känna dig trygg i ditt köp. Utmärkt app, som du kommer långt med!

I en innehållsförteckning är det vissa saker som är obligatoriska, som tex varans namn, förteckning över ingredienserna, nettoinnehåll, bäst-före-datum, kontaktuppgifter i Sverige till företaget som tillverkar, förpackar eller säljer produkten.
Förteckningen över ingredienserna listas ALLTID i storleksordning. Först står huvudingrediensen, alltså det som finns mest i produkten, sedan följer den ingrediens som det finns näst mest och så vidare. Så du kan ju räkna ut om du hittar socker eller andra inte så hälsosamma tillsatser i början av en ingredienslista är det inte ett gott tecken & något du kanske bör funderar över att köpa. Jag strävar alltid efter att köpa varor som är så naturliga och näringsrika som möjligt så långt in i innehållsförteckningen som möjligt.

Några ämnen, utfyllnadsprodukter & näringslösa ingredienser som jag försöker att undvika är:
Utfyllnadsprodukter gör livsmedel billigare att producera. Många utfyllnadsprodukter gör att smaken minskar och därför tillförs tillsatser, som olika E-ämnen. Tillsatser används också ofta för att påverka produktens färg eller konsistens. Allt för att behaga eller lura vårt öga. Tex så är färdiga produkter (halv eller helfabrikat) inte lika näringsrika som de skulle vara om du gjorde dem själv. Jag skulle rekommendera att du skippar den typen av livsmedel & satsar på hemmagjorda. Det kommer även göra stor skillnad för din hälsa.

Här nedan är ämnen jag skulle  undvika

 • Majsstärkelse
 • Modifierad stärkelse
 • Vetestärkelse
 • Dextros
 • Glukossirap
 • Syntetiska sötningsmedel
 • En hel del E-ämnen (använd app för att få bra svar)
 • Socker
 • Druvsocker

Vill du vara 100% säkert på att köpa produkter helt utan socker, så kolla efter texten osötad. Det är den ända säkra sockerlösa märkningen.
Jag skulle kunna göra detta inlägg väldigt långt för det finns en hel del att berätta, men jag dela istället upp det i flera dela ock kommer skriva mera sådan här info. Skulle du gilla det?
Ta hand om dig och handla medvetet. Kärlek Maya


To grocery shop and pick out healthy foods can be difficult sometimes, especially if you do not quite understand the content. Many of our foods contain a lot of e-250 etc, sugars, and other synthetic ingredients. I do not know all topics by heart, but I will try to help you as best I can and show you how to proceed.

First, I think you should download an app called Chemical Maze, where you can get information on various ingredients that are good, bad, or ok. In the app, you can enter any substance whatsoever and you will immediately get answers like the risk level, function and potential effect. All you need to know simply to feel secure in your shopping. Excellent app!

In a list of ingredients for food, there are certain things that are required buy law in Sweden such as product name, list of ingredients, net content, expiration date, contact information in Sweden to the company that manufactures, packs or sells the product.
The list of ingredients are always listed in order of amount in the product. First is the main ingredient in which is the most of in the product, then follow the ingredient that is the second most and so on. So you can of course figure out that if you find sugars or other not so healthy additives at the beginning of the ingredient list, it is not a good sign and something you might should rethink of buying. I always strive to purchase products that are as natural and nutritious as possible so far in the ingredient list as possible.

Here are some substances that I try to avoid in the ingredients list for food :

 • Corn starch
 • Modified starch
 • wheat starch
 • Dextrose
 • Glucose syrup
 • Synthetic sweetener
 • A lot of e-substances (use the app to get good answers)
 • Sugar
 • Dextrose

If you want to be 100% safe when purchasing products without sugar check for text unsweetened. It’s the only safe sugarless label.
I could make this post very long because there is a lot to tell, but I will instead divide it into several posts.
Take care of yourself and buy food consciously. Love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *