Mina bästa skönhetsråd just nu!

Mina bästa skönhetsråd just nu!

Så här gör jag för att behålla min hy elastisk, fräsch, återfuktad och lysande. Mina råd är enkla, relativt billiga och rena. Här är mina bästa skönhetsråd just nu.

bästa skönhetsråd

1 – Det första jag gör för att hålla mig återfuktar och se till att kroppen fungerar optimalt är att dricka vatten. Vatten är otroligt viktigt för att alla funktioner i kroppen ska fungera & framför allt utrensningen i kroppen. Utöver vatten äger jag också en vattenrenare som dessutom renar mitt vatten ytterligare så att de får strukturen likt ett vatten från en levande källa i naturen. Älskar min vattenmaskin som heter Aok 909 . Bästa skönhetsråd att dricka vatten.

2 – Ger min hud rätt näring, då huden också “äter” det som jag stoppar på den. Jag vill ge min hy bästa möjliga “mat” med så rena ingredienser som det bara går för optimal cellförnyelse & rening.
Ämnen i hudvårdsprodukter, som stör systemet påverkar kroppen negativt och det i sin tur blir en belastning istället för boost. Jag tror på att kroppens kan mycket själv & det ända vi behöver göra är att ge den boostade näring.

3 – Äta rätt mat för min kropp är otroligt viktigt om jag vill ha fräsch yttre skönhet. Min ålder gör ju att många funktioner i kroppen har börjat avta och det resulterar då i åldrande. Det är inget jag kan stoppa, men jag kan boosta kroppen med rätt mat för att den ska fungerar optimalt och det i sin tur ger mig en frisk & levande hy. Äter jag mat med låg vibrerande energi (död mat utan näring) kan jag inte förvänta mig en levande hy.
Jag äter stora mängder grönsaker varje dag, som ruccola (zink & vitamin K), spenat (järn & folsyra), gurka (mycket vatten & vitaminer), avokado (bra fetter), groddar (levande föda packat med enzymer). Mycket grön mat helt enkelt.

bästa skönhetsråd

4 – Skrubb & anisktsmask två ggr i månaden unnar jag mig. Jag går sällan och får ansiktsbehandlingar. Inte för att jag inte vill, utan för att det blir bara inte så. Istället för att kompensera för att jag glömmer att ta hand om mitt ansikte unnar jag mig en ordentligt skrubb från tex Maria Åkerbergs papaya skrubb och avslutar med Marina miracles Hydrating mask. Dessa två produkter är otroligt härliga, återfuktande och ger min hud bra näring. Jag skulle nog kunna sträcka mig så långt och säga att det finns alltid i mitt badrumsskåp.

5 – Ansiktmist/vatten är jag heller aldrig utan. Loelles ansiktsvatten med rosor i är något jag missbrukar eftersom jag sitter otroligt mycket framför datorn. Det blåa ljuset från datorn gör att jag får torra slemhinnor och torrhy. Gillar det inte, men då har jag mitt ansiktsvatten till hands. Sedan har jag också något som heter night shift på slaget på datorn och det gör att ljuset blir gult samt mindre skadligt för ögonen.

Mina bästa skönhetsråd – Kärlek Maya


Some posts ago, I wrote about how the beauty industry begins to understand that what you eat also has a direct impact on your outer beauty, which is super. Therefore, I want to share what I do to keep my skin elastic, fresh, moisturized & shining. My advice is simple, relatively cheap & clean.

1 – The first thing I do to keep my skin moisturized is drinking water. Water is incredibly important for all the functions of the body to work and, above all, the cleansing of the body. In addition to water, I also own a water purifier that further cleans my water so that it gets the structure similar to a water from a living source in nature. Loves my water machine called Aok 909.

2 – Give my skin the right nutrition, since the skin also “eats” what I put on it. I want to give my skin the best possible “food” with pure ingredients for optimal cell renewal & cleansing. The substance in skincare products that interfere with our own system affects the body negatively and, in turn, becomes a burden instead of a boost. I believe that the body can do a lot by itself & all we need to do is provide the great nutrition.

3 – Eating proper food for my body is incredibly important if I want a fresh outer beauty. Since I am 35 age it means that many functions in my body have started to decline and it results in aging. There’s nothing I can do about that, but I can boost the body with the right food to make it work optimally & in turn that gives me a healthy looking skin. If I eat low-vibrating food (dead food without good nutrition) I can not expect a living skin.
I eat a lot of vegetables every day, such as arugula (zinc and vitamin K), spinach (iron & folic acid), cucumber (lots of water and vitamins), avocado (good fatty acids), sprouts (living food packed with enzymes). 

4 – I use a scrub & facial mask twice a month. I rarely get face treatment. Not because I do not want to, but because it just doesn’t make the time. Instead of compensating for the fact that I forget to take care of my face, I’m doing a proper scrub with Maria Åkerberg’s papaya scrub & finish with Marina Miracles Hydrating mask. These two products are incredibly beautiful, moisturizing & give my skin good nutrition. I could probably stretch myself so far & say that they are always in my bathroom cabinet. A good tip for your own spa party!

5 – Facial water is something I’m never never without. Loelle’s face water with roses i is something I often use sitting in front of the computer. The blue light from the computer causes me to get dry mucous membranes & dry skin. Then I also have something called night shift switch on, on the computer & it makes the light turn yellow and less harmful to the eyes. I have it on both on the computer and the phone.

Mina bästa skönhetsråd – Love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *