Provade @Barrysstockholm & så här tyckte jag!

Godförmiddag fina du! Va, hur kan det vara helg redan?? Det var ju helg precis. Denna veckan har flugit iväg & varit både rolig & mindre rolig. Igår tex var ingen bra dag så det dök inte upp något blogginlägg. Har lärt mig nu att när jag håller på att “återhämta”mig så bör jag lyssna på vad jag känner & speciellt när det inte känns bra psykiskt & fysiskt i kroppen. De dåliga dagarna kommer så småning om överskuggas av de bra & jag är på god väg, men just nu behöver jag vara extra snäll mot mig själv.
Att vara snäll mot sig själv & ta sitt tempo var också något jag gjorde på passet igår när jag för första gången provade Barrys. Jag gick in ganska hårt vid första intervallerna, då jag ville ge Barrys en ärlig chans & köra på tempot som föreslogs av instruktören Joey (VD för Barrys),  men jag insåg ganska snabbt att det var inte alls där jag var varken mentalt eller fysiskt. Så jag släppte känslan av prestation och lyssnade istället till min kropp, vilket jag är så tacksam för idag. Lyssna alltid till dig själv om du inte alls är på platsen att köra stenhårt. Det är en sak att låta sig motiveras, men en annan att strunta i kroppen.

barrys-3

barrys-4

mayanestorov (2)

Dessa två bilder är av instruktörerna Sabina Dalfjäll, som även är tränare på Biggest Loser & den andra bilden är av systrana Kjos, där Elin också är en av tränarna, men båda av systrana Kjos är träningsnördar.

barrys-7

Bilden ovan är av han som tar fram dryckerna till Barrys fuelbar (har glömt vad han heter)

Träningspasset på Barrys var tufft, effektivt & intressant. Jag ska inte säga att jag tyckte att det var så roligt, men det är pga att jag inte alls är där menatlt att köra så hårt just nu. Skulle jag vara inne i träningen skulle jag säkert känna gud vad kul. Jag älskar ju träning & älskar att prova nya grejer, men intervallerna var jag inte menatlt förbered på. Jag känner just nu efter bara ett pass (ska ge det fler chanser) att Barrys inriktar sig till männsikor som har tränat lite & är vana vid att ta i. Ligger man på en lägre nivå & är väldigt ny på tränigen så blir Barrys nog lite för tufft enligt mig. Jag testade helkroppspasset & det kände det var en bra kickstart för hela kroppen. Man aktiverade hela kroppen & värvade intervaller med styrka & vikter. Min upplevelse under det passet var att fokuset var mestadels på intervallerna & jag gillar ju styrka mera så det var en utmaning för mig. Nu har jag ingen bild från “the red room” som det heter, där träningens kördes, men om du följer mig på snapchat eller instastories så får du alltid se live from in the moment.

Jag kommer defitivt att prova flera pass för att få en större bild av konceptet, för det känns inte fair att döma efter bara en gång. När jag väl är inne och tränar ordentligt samt menatlt inställd på att verkligen svettas kommer min åsikt säkert att ändras.
Invigningen som var dagen innan var trevlig & all personal är super trevliga. Många jag känner är tränare på Barrys, vilket är jätte roligt & bara det gör att jag vill återvända igen. Det är alla människor som brinner för träning & gör det som de älskar. Då kan det aldrig bli fel. Sedan dessutom har de en super nice fuelbar, där de serverar smoothies & juicer. Där hängde jag och inspekterade ingredienserna direkt, hehe typiskt mig. Barrys får en tumme upp & jag kommer definitivt prova igen. Välkommen till Stockholm! Kärlek Maya


 

Hi, you! Well, how can it be the weekend already ?? This week has just flown by & been both fun & less fun. Yesterday, for example, was no good day so I did not post anything on my blog. I have by now learned that when I am “recovering” I should listen to what I feel & especially If I am not feeling good mentally and physically in my body. I know that the bad days will eventually be overshadowed by the good once and I’m on my way, but right now I need to be extra kind to myself.

Being kind to myself & taking it slow was also something I did during the workout yesterday when I first tried Barrysboatcamp. I went in pretty hard at the first intervals since I wanted to give Barrys Bootcamp an honest chance & run at the pace suggested by instructor Joey (CEO of Barrys), but I realized quite quickly that it was not at all where I was neither mentally nor physically. So I need to push myself and instead listened to my body, which I’m so grateful for today. Always listen to yourself if you are not in the place of pushing it. It’s one thing to be motivated by the instructor, but another to thing to just go & ignore your body’s signals.

The training session at Barry’s was tough, effective & interesting. I’m not going to say I thought it was that much fun, but that’s because I’m not there mentally at all right now. If I would be working out regularly, I would certainly think God this was so much fun. I love training and love to try new workouts, but I was not mentally prepared for the intervals. I  feel after just one workout ( I am giving Barrys more chances) that Barrys focuses mostly on people who have workouts a little. If you are at a lower level and are very new to working out, Barrys will be a little bit too tough for you. I tried the whole body class and it felt it was a good kickstart for my whole body. You activate your whole body & do the exercises in between doing cardio. My experience was that the focus was mostly on the intervals, and I like strength training more so it was a challenge for me. I have no picture from “the red room” where the training is taking place, but if you follow me on snap chat or insta stories, you’ll always see everything live from in the moment @mayanestorov.

I will definitely try several classes to get a bigger picture of the concept because it does not feel fair to judge after just one class. When I will be exercising properly and mentally prepared for a real sweat, my opinion will certainly change.
The opening of Barrysstockholm the day before I tried the workout where nice & all staff were super nice. A lot of people I know are coaches at Barry’s, which is really fun & just that makes me want to return again. They are people who are passionate about exercise and do what they love. They also have a super nice fuel bar, where they serve smoothies and juices. Of course, I was there tasting & trying out & checking the ingredients directly, hehe typically me. Barry gets a thumbs up & I will definitely come back again. Welcome to Stockholm! Love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *