Lider du av avundsjuka, missunnsamhet & rädslor?

Att känna avundsjuka & missunnsamhet har vi nog alla gjort någon gång under livet, det är känslor som också behöver få kännas & accepteras för att man ska kunna bearbeta dem. Dock är det känslor som uppstår ur egot som är direkt kopplat till rädsla & osäkerhet, vilket är känslor som inte gynnar oss i längden och faktiskt stoppar vårt positiva flöde. Har du någonsin känt dessa känslor? Ifall du har det eller kanske känner du dem nu så är mitt tips till dig att inte bli arg på dig själv eller klanka ner på dig själv för hårt, utan stanna hellre upp och betrakta varför du känner som du gör. Att bli av med dessa känslor handlar om att bli medveten om varför de uppstår & var det härstamma ifrån i grunden. Alla känslor uppstår alltid hos en själv och har oftast inte med någon annan att göra, speciellt inte känslor som avundsjuka & missunnsamhet. Att bli medveten om alla sina känslor innebär att bli medveten om sig själv & är första steget till att bli av med dem.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bild Aboutthatlook.com & Pavel Maira

Alla “negativa” känslor, som ilska, irritation, avundsjuka, missunnsamhet är känslor som stoppar oss från att leva ett positivt liv fullt av lycka, glädje & gemenskap. Och vem vill leva ett negativ liv, INGEN eller hur!? Är det då enkelt att bli av med alla hjärnspöken & “negativa” känslor? Nej, det är inte alltid enkelt, men det går i alla högsta grad.
Tankar är bara tankar det är något man behöver lära sig & inget som bör styra oss, men det kan det göra ibland. Det livsfarliga med tankar är att det styr våra känslor & sedan agerar vi ut dem för att vi tror att det är rätt. Det är här vi behöver stanna upp, betrakta & undersöka varför vi känner som vi gör. “Dalai Lama sa en gång att avundsjuka är som cancer, det äter upp oss inifrån & vi tror att det skadar den andre personen när det egentligen bara skadar oss själva”.

Tips för att bli mera medveten om sig själv och bli av med sina negativa känslor, som tex avundsjuka & missunnsamhet:

 • När du känner olika “negativa” känslor stanna upp & fråga dig själv varför känner jag så här & försök att analyserar var det kommer ifrån. Ganska dig själv & försök inte att anklaga någon annan för vad du känner. Känslorna är dina & ingen annan har gjort att det existerar.
 • Säg tack varje morgon & kväll för allt. Oavsett om det utmanat dig eller givit dig positiva erfarenheter.
 • Känner du negativa känslor för någon annan prova att lista allt positivt med den personen.
 • Säg tre bra saker om dig själv varje dag & tro verkligen på dem. Skulle din “monkey mind” säga emot så stoppa den direkt och säg att jag hör dig, men det du tänker om mig är inte sant. Man får emellanåt bokstavligen talat prata sig själv till rätta.
 • Älskar du dig själv behöver du inte känna negativa saker om andra för du kommer vara för upptagen med att må bra & tycka att du själv är bra. Längre ner hittar du mitt inlägg om att älska sig själv.
 • Läs olika självälskande affirmationer varje dag för att programmera in det i ditt tankemönster. Det du tror på blir också din verklighet – glöm aldrig det! Tacksamhet, affirmationer & önskningar är tre otroligt viktiga verktyg – använd dem!

När man har förstått var alla ens känslor härstammar ifrån är det också lättare att stoppa dem i tid & bearbeta dem innan man utagerar dem på någon annan. Det finns plats för alla & vi behöver aldrig känna avundsjuka, missunnsamhet eller rädsla för någon annans framgång eller liknande för det finns så det räcker för alla. Tro på det så blir det också så! Kärlek Maya

Att älska sig själv är inte alltid en enkel uppgift – Klick!


 

 

Tips to become more aware of yourself and get rid of your negative feelings, such as envy:

 • When you feel different “negative” feelings stop & ask yourself why I feel like this and try to analyze where it comes from. Analyze yourself & try not to accuse someone else for what you feel.  The feelings are yours & no one else has made them exist.
 • Say thank you every morning and evening for everything. Whether it has been challenging you or giving you positive experiences.
 • Do you feel negative feelings for someone else try to list everything positive with that person.
 • Say three good things about yourself every day & truly believe in them. If your “monkey mind” starts to ramble say stop and say I hear you, but what you think about me is not true. 
 • If you love yourself, you do not need to feel negative things about others because you will be too busy feeling good about yourself. Further down you will find my post about self love.
 • Read different sel love affirmations every day to reprogram your mindset. What you believe in also becomes your reality – never forget that! Gratitude, affirmations & wishes are three incredibly important tools – use them!

Once you’ve understood where your feelings come from, it’s also easier to stop them and process them before putting them on to someone else. There is room for everyone & we never need to feel envy, jealousy or fear of someone else’s success because there is enough for everyone. Love Maya

Loving yourself is not always an easy task – Click!

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *