Jag skriver ett brev till mig själv

Hej fina du! Ny vecka och veckan börjar med fullmåne, vilket i min värld betyder massvis av turbulent energi och störd sömn. Kanske inte varje gång, men ofta. Idag har jag haft turen och faktiskt må bra, men om du läst mitt inlägg de senaste dagarna så har jag inte mått så bra. Dock har jag vid det här laget lärt mig att det bara är tillfälligt och går att tas sig ur. Den här gången gjorde jag så här för att bearbeta känslor som jag burit på länge länge…

mayabrev

 

Då jag levt ett liv med mycket känslor av ensamhet, otrygghet & utanförskap har det också satt sina känslospår inom mig. Känslor som jag idag försöker läka så att jag kan släppa på eventuella rädslor som präglar mig. Sådana känslor hindrar ju mig från att vara den bästa versionen av mig själv och det vill jag ju inte. Mitt liv har ju gjort mig till den jag är idag & min ensamhet & otrygghet är inte en del av mig utan det är dags att lämna det förflutna & uppgradera till Maya 2.0.
Det jag igår gjorde var att jag skrev ett brev till mig själv när jag var liten. Ett brev där jag förklarade att jag är trygg & älskad samt att jag är stolt över mig själv. Ett brev fullt av saning från mitt hjärta & mycket kärlek emot lilla Maya, som behöver läkas för att stora Maya ska bli hel.
Ett sådant brev är perfekt att göra idag i samband med fullmånen, då fullmånen representerar utrensning och nya saker. Du kan skriva brev till vem som helst fast du skickar aldrig det, utan sparar det till dig själv. Det blir som en slags inre utrensning. Jag känner mig redan lättare och starkare idag.
Prova och se hur det känns för dig. Kanske blir det en rutin, som att skriva dagbok. Berätta gärnar hur det gick. Kärlek Maya


 

Hello pretty you! A new week and the week begin with the full moon, which in my world means massive turbulent energy and disturbed sleep. Maybe not every time, but often. Today I haven’t experienced any turbulent energy and actually feel good, but if you read my post from the last few days, I have not been feeling so good. However, by now I have learned that it is only temporary and can be changed. This time I did something different to process my feelings …

I have lived a life with a lot of feelings of loneliness, insecurity, and exclusion.  It has left an emotional traces within me, unfortunately. Feelings that I am trying to heal today so that I can let go of any fears that characterize me. These feelings prevent me from being the best version of myself & I don’t want that. My life has made me who I am today & my loneliness & insecurity are not part of me so it’s time to leave the past & upgrade to Maya 2.0.
What I did yesterday was that I wrote a letter to myself when I was little. A letter explaining that I’m safe and loved and I’m proud of myself. A letter full of the truth direct from my heart & a lot of love towards little maya, who needs to be healed so the big maya can be the best version of herself.
Such a letter is perfect to do today in connection with the full moon since the full moon represents cleaning and new things. You can write letters to anyone & don’t send it, but save it for yourself. It becomes like some kind of internal cleansing. I already feel lighter and stronger today.
Try and see how it feels for you. Perhaps it will be a routine, such as writing a diary. Tell me how it went. Love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *