Dokumentären what the health & mina åsikter!

Igår såg jag dokumentären “what the health” & den är verkligen värd att se. I korta drag handlar den om kött/mat industrin samt hur korrupt den är. För mig var den ingen nyhet, utan jag har sedan länge haft koll på det mesta som visats i den. Jag har till och med vid ett flertal tillfällen skrivit om en del av sakerna de nämner som tex att industrin här för att tjäna pengar & vi är lurade av många företag. Jag har blivit ifråga satt x antal gånger just för vad jag sagt & därför tycker jag nu att det är så skönt att det äntligen gjorts en dokumentär där sanningen kommer fram.

what-the-health

Jag är inte vegan & kommer nog aldrig bli, men jag tror definitivt på en mycket mera grön kost. Jag äter inte speciellt mycket kött just av anledningen att det inte finns möjlighet att få tag på bra kött speciellt ofta i mat butiken. Sedan tror jag på en kost som består av majoriteten grönsaker, bra fetter & kolhydrater men med en liten konsumtion av kött/fisk någon gång då & då. Jag tror på ren kost för att läka sig själv.
Att vår matindustri är helt upp och ner behöver man inte vara hjärnkirurg för att räkna ut, men ändå upplever jag att många som jag pratar med är blinda till att det verkligen är så. Det är dags att vi alla vaknar till liv ur vår dvala och börjar ta eget ansvar för vår hälsa. Inget diplom på någon väg i en läkarmottagning bör avgöra dina hälsa. Ingen cancer organisation som skriver hur man ska äta eller leva bör berätta för dig om din hälsa. Inte ens jag bör berätta för dig hur du ska äta. Din hälsa bör du vara expert på själv, men så lever inte majoriteten av befolkningen idag. Vi lyssna för mycket på andra för att de ska berätta för oss hur vi ska leva. Du bör vara lyhörd själv till vad som är bäst för dig & vad som är fel om kroppen signalerar. Visste du att läkare världen över får en dags kostlära under sin läkarutbildning? Det är ju för mig helt galet när det viktigaste i att ha en god hälsa är kosten. Vårt samhälle har gått för långt med alla läkemedel, kemikalier & gifter som vi skriver ut, spolar ut i naturen och sprutar i djuren samt alla djur vi misshandlar grovt för mass konsumtion.

Låt dig inspireras av mig & andra som går igenom eller har gått igenom samma problem som dig med hälsa. Lyssna till vad dem har gjort istället för att lita blint på företagen som bara är ute efter att tjäna pengar på vår ohälsa. Se “what the health” och ta till dig det som passar dig. Kärlek Maya


 

 

Yesterday I saw the documentary “what the health” & it’s really worth seeing. It is about the meat/food industry and how corrupt it is. For me, this was no news & I’ve have known this for a long time. I have even written about the subject on a number of times. I have been bashed numbers of times & now I am happy that at last a documentary has been made about how it really is.

I’m not vegan & will probably never be, but I definitely recommend a much more green diet. I do not eat a lot of meat just because of the fact that there is hardly ever any good meat in the food store. I believe in a diet that consists of the majority of vegetables, good fats & carbohydrates but with a little consumption of meat/fish sometime. I believe in the pure diet to heal the body. 
That the food industry is a big mess, you do not have to be a brain surgeon to figure that out, but yet I find that many people I’m talking to are blind to the fact that it’s true. It is time for all of us to wake up from our manipulated zombie sleep and begin to take our own responsibility for our health. No diploma on any wall in a doctor’s office should determine your health. No cancer organization that writes how to eat or live should tell you about your health. Not even I should tell you how to eat. You alone should be an expert in your health, but unfortunately the majority of the population today do not live their own life. We listen too much to others to tell us how to live. You should know what is best for you & what’s wrong if your body gives you signals. Did you know that doctors worldwide receive a day’s diet training during their medical education? It’s quite crazy to me when the most important thing about having a good health is the diet. Our society has gone too far with all the drugs, chemicals and poisons that we prescribe, flush into nature and spray in animals just for mass consumption.

Let yourself be inspired by me & others who go through or have gone through the same problem as you with their health. Listen to what they have done instead of blindly looking at companies who are just looking to earn money from you being ill. See “what the health” and take what ever suits you from the documentary. Love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *