Ignite training hub

Träningsappen ClassPass hade ett erbjudande (one free month) som start på 2024 och det nappade jag på direkt. Erbjudandet gav mig möjligheten att testa träningsupplevelsen Ignite för första gången.

Ignite har varit på min “prova på gym-lista” under ett längre tag. Har gått förbi studio många gånger och kikat in, men nu var det dags. När jag klev in på Ignite mötes jag direkt av en cool känsla, trevlig personal och en vibe av ett trendigt medlemsgym. Jag öppnade dörren och välkomnades av ett stort leende som sa hej och välkommen. En super gullig lite yngre tjej, hon boostade min energi direkt. Älskar när man möts med bra service och positiv energi. Gör så mycket!

“Ignite är en träningsclub i Stockholm som genomsyras av upplevelsebaserad träning. Det är bla högintensiv gruppträning, där cykling och styrketräning eller löpning och styrketräning är inkluderat. Utöver det kan du även uppleva yoga och breathework eller ett exklusivt redskapsgym. Deras ambition är att ge dig alla verktyg du behöver för att uppnå din fulla tränings-potential”.

Ignite ligger på Norrlandsgatan 10, mitt i city i Stockholm. Det är ett fullservice gym och det innebär att du inte behöver tänka på varken handduk, dusch produkter eller hårprodukter. Allt ingår i priset så du kan endast dyka upp och köra ditt race och gå därifrån som en ny människa. Mycket smidigt!

Som du ser ovan var rummet relativt nedsläckt men med lysande blått ljus. Effekten känns peppande, trendig och cool. Allt är genomtänkt för att skapa en effekt och upplevelse. I träningssalen så är det bara du, gruppen, din instruktör och din motivation som existerar. Känslan är – its time to kick ass. Det gjorde jag verkligen. Det är helt oundvikligt att inte motiveras av de andra som tränar med dig. DU, kommer vilja pusha dig själv extra för viben är helt enkelt sådan. Jag provade cykling/styrketräningspasset, med instruktör Hanna Modig. Under passet var musiken hög och samtidigt försöker Hanna instruerar mig i vad jag ska göra. Du har två stationer och börjar antigen på golvet eller på cykeln. Sedan alternerar du och där får du ett styrke/konditionspass. Tufft, kul och utmanande. Kommer jag prova igen, ABSOLUT. Ignite är en väldigt bra kickstart om du vill komma igång och in i träningen snabbt. Du utmanar dig redan vid första passet.

Ignite får 4/5 av mig. Vilket är väldigt bra med tanke på att jag endast har varit där en gång. Det är fräscht, coolt och utmanande. Kommer gå ditt igen. Provar du, berätta gärna din upplevelse i kommentarerna nedan.

Se min Reel från Ignite här


English

The training app ClassPass had an offer (one free month) starting 2024 so I took that offer right away. That allowed me to try out Ignite training experience for the first time. Ignite is located at Norrlandsgatan 10, in the middle of the city of Stockholm. When I stepped into Ignite, I was immediately met with a cool feeling, friendly staff, and the vibe of a trendy membership gym.

Ignite has been on my “try gym list” for quite some time. Have passed by the studio many times and picked inside, but now was the time. I opened the door and was greeted by a big smile saying hello and welcome. A super cute little younger girl, she boosted my energy right away. I love it when you are met with good service and positive energy. It does so much!

“Ignite is a training club in Stockholm that is based on experience-based training. It is a high-intensity group training, where cycling and strength training or running and strength training are included. In addition to that, you can also experience yoga and breathwork or an exclusive equipment gym. Their ambition is to give you all the tools you need to achieve your full training potential”.

Ignite is also a full-service gym and that means you don’t have to think about towels, shower products, or hair products. Everything is included in the price so you can just show up and run your race. Very good!

As you can see above, the room was relatively dim but with brilliant blue light. The effect feels exciting, trendy, and cool. Everything is thought out to create an effect and experience. In the gym, only you, your instructor, the group, and your motivation exist. The feeling is that you go in and are prepared to go hard and come out exhausted. I did!

It’s completely inevitable that you won’t be motivated by the others who worked out with you. You will want to push yourself extra because the vibe is simply like that. I tried the cycling/strength training session, with instructor Hanna Modig. During the session, the music was loud, and at the same time, Hanna tried to instruct me on what to do. You have two stations and start either on the floor or on the bike. Then you alternate and there you have your great strength/cardio session. Tough, fun, and challenging!
Will I try again, ABSOLUTELY! Ignite is a very good kickstart if you want to get into working out quickly. You challenge yourself already at the first session.

I give Ignite 4/5 stars. Which is very good considering I’ve only been there once. I will go there again and if you will, please tell me about your experience in the comments below. Good luck!

Look at my Ignite Reel here

Follow:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *