Motverkar mörka ringar – husmorsknep

Husmorsknep – motverkar mörka ringar – så här gör du

1. Tepåsar – Lägg tepåsarna (tex. camomille eller rosmarin tepåsar) under dina ögonen i ca. 10 – 15 minuter för att bli av med dina mörka ringar. Använd gärna en kall te kompress för det ökar cirkulationen runt ögonen.

2. Mandelolja – är en skonsam och effektiv skönhetsolja som kan användas både på huden och i håret. Mandelolja används dock oftast som en hudolja eftersom den har en god förmåga att göra huden mjuk och jämn.  Oljan är fylld med näring som vårdar och skyddar huden så att din naturliga skönhet kan komma fram.

3. Rosenvatten – Doppa en bomullstuss i rosenvatten och lägg under dina ögon i ca 10 minuter. Rosenvatten penetrera huden och lindra dina trötta ögon samt hjälper till att dra upp alla gifter som orsakar mörka ringar.

motverkar mörka ringar

4. Näsrengöring – genom att använda en nasal renare regelbundet kan du blir av med dina mörka ringar. Denna rensning är inte bara bra för att minskar ögonens mörka ringar utan den kommer även att göra din hud i ansiktet mycket strålande.

5. Vitamin-K – Orsaken till mörka ringar under ögonen kan vara brist på vitamin K. Bra källor till vitamin K är gröna grönsaker som broccoli, kål, blomkål, spenat och vegetabiliska oljor, sojabönor och spannmål. Se till att få i din rätt vitaminer som hjälper kroppen att hålla sig fräsch.

6. Myntablad – Applicera myntablad under ögonen i 20 minuter för att eliminera mörka ringar. Mynta ökar blodcirkulationen, vilket kan hjälpa dig med dina mörka ringar under dina ögon.


English

1. Tea bags – Place the tea bags (eg camomille or rosemary tea bags) under your eyes for approx. 10 – 15 minutes to get rid of your dark circles. Feel free to use a cold tea compress because it increases the circulation around the eyes.

2. Almond oil – is a gentle and effective beauty oil that can be used both on the skin and in the hair. However, almond oil is most often used as a skin oil because it has a good ability to make the skin soft and smooth. The oil is filled with nutrients that nurture and protect the skin so that your natural beauty can emerge.

3. Rose Water – Dip a cotton ball in rose water and place it under your eyes for about 10 minutes. Rose water penetrates the skin and soothes your tired eyes as well as helps draw up all the toxins that cause dark circles.

4. Nose Cleanser – by using a nasal cleaner regularly, you can get rid of your dark circles. This cleanser is not only good for reducing dark circles under the eyes, but it will also make your facial skin very radiant.

5. Vitamin K – The cause of dark circles under the eyes can be a lack of vitamin K. Good sources of vitamin K are green vegetables such as broccoli, cabbage, cauliflower, spinach and vegetable oils, soybeans, and grains. Make sure you get the right vitamins that help the body stay fresh.

6. Mint Leaves – Apply mint leaves under the eyes for 20 minutes to eliminate dark circles. Mint increases blood circulation, which can help with the dark circles under your eyes.

Follow:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *