Håll energin uppe genom hela hösten

Hösten är snart här, men än lyser solen ibland. Vi kan ju vara överens om att de flesta älskar sommar och sol och att hösten och vintern tyvärr blir symboler för en tid av brist på energi och lust. Inte mints jag tillhör den skaran som faktiskt känner av när det börjar bli mörkare. Nu ska jag inte bli för deppig, utan ge dig lite positiva besked i att det faktiskt finns saker du kan göra för att hjälpa din kropp att behålla sin energi.
 energi mayanestorov


Några höst tips från mig:

1. Under sensommaren/hösten gör jag alltid en långsiktig plan och en kortsiktig plan för mitt liv och mitt arbete. En plan som ska få mig att hålla mig fokuserad på mina små mål inom räkhåll, men även större mål framåt i tiden. Detta gör att jag hela tiden håller mig motiverad och känner att jag har saker att se fram emot, vilket då ökar lusten och skapar positiva känslor.

2. Min styrketräning och min mindfulness träning är också något jag schema lägger och bokar in så att jag hela tiden formar min dag efter dessa aktiviteter då det är lika viktiga för mig som att äta och sova. Dessa aktiviteter ger mig även mycket energi och glädjer mig varje dag!

3. Under hösten är jag också extra noga med vad jag äter då jag vill ge min kropp energi och det gäller även valet av kosttillskott.

Jag äter bl.a. följande kosttillskott;

– Kalcium/magnesium – bidrar till att bibehålla normal benstomme, muskelfunktion och energiomsättning. Magnesium bidrar till nervsystemets normala funktion och till att minska trötthet och utmattning.
– Fettsyror – hjälper hjärnan med funktioner såsom minne och inlärning, men även det mentala välbefinnandet.
– D-vitamin – är bl.a. bakteriedödande och bra för immunförsvaret. Det motverkar även trötthet och depression.
– Zink –  behövs för immunförsvaret, tillväxten och kroppens olika enzymfunktioner.
– Friway proteinpulver  – ett växtbaserat fullvärdigt protein, som min kropp fullkomligt älskar.
– Friway bärpulver – fungerar som min multivitamin i en pulvermix av olika bär, gräs & grönsaker. Allt är naturligt förstås!

Ha en fantastiskt dag och njut för hösten kan också vara vacker!


 

Fall is really here now and if you look outside the rain is porring down and the thermometer is showing under 10 C degrees, bbrrrr!
In these times, one can not help but look at pictures from the glorious summer days or just think back and remember when enjoying a fresh coconuts and the sun gave me energy.
We can agree that most people love summer and sunshine and that the autumn and winter unfortunately becomes a symbol of lack of energy and desire. I deff. belong to the crowd that actually senses in my body thta darkness its on its way. I become reluctant to go out when it rains and gets cold, but there are actually things you can do to help your body maintain its energy from summer. For more klick on the more button…

Some autumn tips from me:

1 During the late summer/fall, I always do a long-term plan and a short-term plan for my life and my work. A plan to keep me focused on my small goals within reach but even my bigger goals ahead. This keeps me motivated at all times and I have things to look forward to, which then increases my desire and creates positive emotions.

2. My strength training and my mindfulness training is also something I schedule and then I shape my days after these activities because they are equally important to me as eating and sleeping. These activities also gives me an incredible amount of energy and joy every day!

3 In the fall, I am also extra careful with what I eat because I want to give my body energy and this also applies to the choice of supplements i eat.

I eat following supplements;

– Calcium / Magnesium – helps maintain normal bone structure, muscle function and energy metabolism. Magnesium contributes to normal functioning of the nervous system and reduce fatigue and exhaustion.
– Omega 3 or chia seeds that contain huge amounts of good fats – helps with brain functions such as memory and learning, but also mental wellbeing.
– Vitamin D – is bactericidal and good for the immune system. It also prevents fatigue and depression.
– Zinc – needed for the immune system, growth and the body’s various enzyme functions. In case of increased stress and intense exercise the level of zink actually increases in the body.

Have a great day and enjoy the autumn because it can be beautiful as well

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *