Fortsätt veckan med lugnet från påsken!

Jag har kopplat av under påsken, även om jag jobbat på Be.Core. Jag har inte bloggat speciellt mycket, sovit power naps mitt på dagen och gått promenader runt djurgården. Min kropp är fortfarande i chillmode även om jag vill skynda framåt (som vanligt). Okej, hur gör jag för att behålla den avslappnande känslan i kroppen veckan ut och egentligen alltid. Det finns olika saker jag brukar göra och detta är ett inlägg som jag har delat innan, men eftersom det är samma saker jag gör vill jag dela igen och kanske hjälpa dig som är helt ny i bloggen, men också påminna dig som ofta hälsa på hos mig här. Så här fortsätter jag veckan med lugnet från påsken!

mayanestorovmaya

Meditation är inget enbart munkar, gurus eller yogis gör utan det tycker jag alla kan göra och det behöver inte vara specellt avanserat. Jag upplever att många blir skrämda av ordet meditation och tror att det är något man behöver ta tid till och att det är en speciell känslan man ska känna för att det ska kallas att du har jag mediterat. Då kan jag berätta att det är det inte, men ja tiden behöver du ju sätta av för att tex gå i skogen som är en form av medition jag gör.

Läs här om du vill ha alla mina sätt att “meditera” på – Meditation utan pekpinnar! Tipsen är lätta, sköna och går att prioritera. Gillar du mot förmodan inte någon av mina tips fundera då ut dina egna saker som får dig att slappna av och må extra bra. Se till att göra dem varje dag eller åtminståne några gånger i veckan. Lycka till och börja inte stressa det första du gör nu när jobbet satt igång. Stor kram Maya


I have been chillin during Easter, even though I worked at Be.Core. I have not blogged a lot, enjoyed power naps in the middle of the day and walked around Djurgården in Stockholm. My body is still in “chill mode”, although my mind wants to hurry (as usual). Okay, how do I keep the relaxing feeling in my own body this week and actually always? There are different things I usually do and I’ve shared this blog post before, but because I do the same things, I want to share them again and maybe help you who are brand new to the blog, but also remind you that often visit me here

Meditation is not only for monks, gurus or yogis but something that everyone can do and it does not have to be especially advanced. I feel that many people are frightened by the word meditation and think it’s something you need to take time long time to do and that it’s a special feeling you’ll feel for you to call it a meditation. I can tell you that it is not, but yes, you have to make time to meditate.

Read here if you want all my ways to “meditate” on – Meditation by Maya Nestorov! The tips are easy, comfortable and can be prioritized. If you do not like any of my tips, think about your own things that make you feel relaxed and good. Be sure to do them every day or at least a few times a week. Good luck and do not start stressing the first thing you do now when you are back at work. Great hug Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *