Du hittar mig just nu i tidningen Amelia

Du hittar mig just nu i tidningen Amelia

För ca ett år sedan blev jag uppring av en journalist från tidningen Amelia. Hon ville prata om en av alla mina alternativa behandlingar som jag gjorde under min läkningsprocess för att rensa bland mina mörkaste känslor.  
Behandlingen heter Emotional code och det kallas känslodetox. Det var Malin Brodén, som utförde den på mig. Hon är otroligt duktigt och fin. Jag är supertacksam att jag fick träffa henne.  
Emotional code är en mycket effektiv behandling, som snabbt tillät mig att bearbeta gamla cellminen och släppa på mönster som jag och min familj burit på generationer tillbaka. 

Amelia

Tack vare att jag vågade gå den alternativa vägen så hittade jag läkningen från bl.a. min depression helt utan tunga läkemedel eller annat som den konventionella vården skulle rekommenderat i mitt tillstånd då. Jag skriver inte detta för att på något sätt döma någon som väljer att gå genom sjukvården, utan för att snarare belysa att det finns en annan väg att gå utan medicinering av tunga droger. Jag är ett levande bevis! 
 
Du hittar en djupare och mera ingående beskrivning av min emotional code behandling här – Det här med att “detoxa känslor” – så här kan du göra! 
Amelias online artikel om min kämslodetox – klick!


About a year ago I received a phone call from a journalist from the magazine Amelia. She wanted to talk about one of all my alternative treatments that I did during my healing process to clear my darkest emotions. The treatment is called Emotional code and Malin Brodén was the one givning me the treatment. She is incredible and I am very grateful for her.

Emotional code is a very effective treatment, which quickly allowed me to process old cell memories and release patterns that I and my family have carried generations back.

Because I dared to go the alternative way, I found healing from my depression without heavy drugs or anything that the conventional care would recommend in my condition. I do not write this in any way too judge anyone who chooses to go through regular health care, but rather to illustrate that there is another way to go about without heavy medication. I’m a living proof!

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *